Transplantationsframgång i The Lancet

14 juni, 2012

Inom Tissue Enginering av blodkärl ligger Transplantation Biology & Regenerative Medicine i den absoluta forskningsfronten. Teamet, som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park, har precis fått en publikation i The Lancet efter 1-årsuppföljningen av världens första transplantation av blodkärl som genomfördes på Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är allra första gången man har tagit ett blodkärl från en annan individ och med en kemisk metod tagit bort alla celler samtidigt som man bevarade 3D-strukturen. Tillsammans med benmärg från personen som skulle bli transplanterad, där man isolerat stamceller och genom speciella tillväxtfaktorer fått dem att växa till den celltyp man vill ha, kunde blodkärlet framgångsrikt utvecklas och transplanteras. Fördelen med Tissue Engineering  är att man kan undvika avstötningsreaktioner och därmed efterföljande behandling och i det aktuella fallet lyckades man dessutom undvika en levertransplantation. Operationen har därför blivit uppmärksammad världen över. The Lancet visade tidigt intresse för en ettårsuppföljning och resultaten publicerades nu i juninumret.

Den 10-åriga flickan med svår portalventrombos som blev hjälpt genom operationen lever idag ett normalt liv. – Tidigare var hon mycket trött och kunde knappt gå till skolan. Nu är hon pigg och trivs med skolarbetet, hon tar till och med promenader och hjular, berättar Suchitra Holgersson, professor inom Transplantation Biology. Blodkärlet som behövde bytas satt mellan levern och tunntarmen och en betydelsefull fördel med den nya metoden var att man lyckades undvika levertransplantationen som annars hade varit oundviklig.  Man behöver heller inte behandla med några mediciner mot avstötning, eftersom man använt patientens egna celler. När det gäller barn har de oftast inte tillräckligt stora blodkärl som man kan ta från någon annan del av kroppen, därför är det idag vanligt att man använder navelsträngsblodkärl om man måste byta ut ett blodkärl, vilket tyvärr ger risk för avstötningsreaktioner och medför att patienten behöver livslång behandling med immundämpande läkemedel. Dels är detta kostsamt, dels har medicinerna många biverkningar.

Att specifikt anpassa blodkärl eller organ för en patient innebär stora fördelar, både vad gäller livskvalitet och kostnader. – Det här kan bli framtidens behandling, säger Suchitra Holgersson. Publiceringen i the Lancet öppnar upp för området internationellt och visar att forskningen i Göteborg ligger långt framme. Med hjälp av stamceller är möjligheterna många.

För mer information, se the Lancet eller kontakta Suchitra Holgersson, Transplantation Biology & Regenerative Medicine,
via e-post suchitra.holgersson@gu.se