Tiden viktig vid stroke

8 maj, 2012

Att strokevården idag är för långsam uppmärksammas nu i media efter att Hjärnfonden gjort en genomgång av väntetider för strokepatienter i olika län. Västra Götalandsregionen ligger bättre till än snittet och jobbar aktivt för att bli ännu bättre. I dag anordnas en strokedag, i sommar startar en ny övervakningsstudie på Sahlgrenskas strokeenhet med Medfield Diagnostics senaste Strokefinder.

Tidig diagnos, där man snabbt lyckas skilja propp från blödning, är A och O när det gäller fortsatt livskvalitet. Skulle man kunna ställa strokediagnos redan i ambulansen och övervaka riskpatienter på sjukhus på ett säkert sätt vore mycket vunnet. En klinisk studie för nattlig övervakning av TIA-patienter, som har förhöjd risk av att drabbas av stroke, startar redan i sommar. Den nya Strokefindern som då kommer att utvärderas ser ut som en mjuk mössa med insydda mikrovågsantenner men hårdvaran är densamma som i Strokefinder R10, strokehjälmen som idag finns på marknaden och används som ett forskningsinstrument inom strokeområdet.

– Det riktigt roliga med Medfield är att vår teknik kan betyda mycket för enskilda människor, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Om stroken beror på en propp finns idag propplösande behandling som har väldigt bra effekt om man kommer in i det akuta skedet. Men behandlingen får inte ges om det gått mer än tre timmar sedan stroken inträffat. I en nära framtid hoppas Medfield kunna bidra till snabb och säker strokediagnos, till nytta för många, många människor. Medfield Diagnostics är numera alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park.

Se inslag i Västnytt den 8 maj 2012
http://svtplay.se/v/2795824/strokehjalm_kan_ge_snabb_diagnos