The power of collaboration creates new solutions for healthcare

30 november, 2021

Inn2Health is a project aiming to catalyse the development of innovations that meet the needs of patients and caregivers. And of course, support the growth and competitiveness of entrepreneurs and companies. In the below article one of the participating companies gives its view on the outcomes.

Read the full article in Swedish.

Dele Health Tech är ett av de innovativa företag som deltagit i projektet Inn2Health.

– Det var väldigt givande för oss att delta i de workshops som anordnats. Att träffa företag med andra lösningar på de utmaningar som vården står inför har gett oss nya insikter, kontakter och framtida affärsmöjligheter, berättar Peter Liljander på Dele Health Tech.

Fallolyckor bland äldre över 65 år ett stort problem som kostar svenska sjukvården 14 miljarder varje år. Dele Health Tech har utvecklat en lösning för att upptäcka fallolyckor, men också ett sätt att förutse och förhindra att fallolyckor sker.

– Vår lösning innebär en trygghet för äldre personer och är också en lösning som sparar vården och samhället enorma resurser, berättar Peter Liljander.

Insikter lägger grunden för innovation
För Dele Health Tech har Inn2Health inneburit möjlighet att delta i ett större kontext och i diskussioner med andra bolag och representanter från äldrevårdsorganisationer.

– Vi kom bland annat i kontakt med Sahlgrenska universitetssjukhuset och deras strokeavdelning. Deras kostnader för exempelvis liggsår uppgår till en halv miljard kronor om året. I deras verksamhet skulle vår lösning kunna göra stor nytta, berättar Peter Liljander.

Samverkan skapar nya lösningar för vården
Under Inn2Health-projektet nätverkade Dele Health Tech även med andra företag och Peter Liljander ser bara positiva synergieffekter av en ökad öppenhet och delande av erfarenheter.

– Ju mer information vi kan få ta del av och som vi kan dela med oss till andra, desto fler affärsmöjligheter och i slutändan möjligheter till att tillsammans bidra med lösningar på de utmaningar och behov som finns inom vårdsektorn.

 

FAKTA
Inn2Health är ett samverkansprojekt med syfte att verka som en plattform för att förbättra och förenkla dialogen och interaktionen mellan näringsliv, hälso- och sjukvården och Universitet och forskning för att möjliggöra för flera konkurrenskraftiga innovationer som möter vårdens och patienternas behov.

 

Projektdeltagare: Johanneberg Science ParkLindholmen Science Park, Sahlgrenska Science ParkScience Park BoråsScience Park Skövde, Wargön Innovation/InnovatumMedTech West och Västra Götalandsregionen.


”Projektet Inn2Health har gett nya insikter, kontakter och framtida affärsmöjligheter för många”

Jessica Planefeldt
Projektledare
+46 707-73 82 67