”Tänk på slutet redan från början!”

4 oktober, 2018

– Det gäller att både våga testa och misslyckas snabbt, sa Vitrolifes affärsområdeschef Maria Forss under Park Annual 2018. Här är hennes fem viktigaste råd till entreprenörer som vill lyckas:

Tänk på slutet redan från början

 • Finns det någon därute som är beredd att betala när produkten är på marknaden?
 • Du kan inte bränna tid och pengar på att utveckla utan att det finns ett behov.

Se till att alla i teamet har samma agenda

 • Hur ser ni på ägandet och på vad som kommer att krävas för att lyckas?
 • Har alla i teamet samma inställning till arbetsinsatsen som kommer att krävas?
 • Gör ni samma bedömning av projektets riskprofil?
 • Har ni samma bild av hur länge ni tänker arbeta med just detta projekt?
 • Har ni en gemensam uppfattning om när det kommer att vara dags att göra exit?

 Få pengarna att räcka längre

 • Se till att ha en plan för att tidigt få ett positivt kassaflöde – redan under utvecklingsfasen.
 • Ta höjd och planera för olika scenarion på väg till marknaden.
 • Går det att köra parallella utvecklingsspår för att spara tid?
 • Vilka tidsfaktorer är projektet beroende av. När kickar patentkostnaderna in, och finns det då pengar i kassan för detta?
 • Skulle mer resurser i form av pengar och personal ta projektet snabbare till marknaden?
 • Är det en möjlighet att dela utvecklingskostnaderna med någon annan?
 • Går det att sälja licenser till marknader som inte är reglerade?

Klä bruden

 • Om ni inte själva tänker ta projektet hela vägen gäller det att göra det attraktivt för någon annan att ta över.
 • Säkerställ att ni har samma förväntningar på avkastning.
 • Bygg redan från början upp ett datarum som kan användas under due diligence.
 • Kartlägg tidigt potentiella partners eller tagare av projektet.
 • Ta hjälp av M&A-experter
 • Se till att det finns kapital för att hålla ut i en längre exitprocess än väntat.

Gör kontinuerlig riskanalys

 • Se till att marknadsanalysen hålls uppdaterad.
  • Hur förändras konkurrensen?
  • Hur lång tid är det kvar till marknaden?
  • Kommer kunderna vilja betala?
 • Vilka regulatoriska risker finns för de största marknaderna?
 • Produktutvecklingsrisk – når vi den uppsatta kravprofilen på produkten?
 • Hur ser produktionsriskerna ut – möjlighet att öka, skala upp, konkurrenskraftiga cost of goods, risken för piratkopiering?

Text: Kenny Genborg, utifrån Maria Forss presentation på Park Annual