Takara Bio lanserar betaceller för läkemedelsscreening och diabetesforskning

30 augusti, 2016

Takara Bio Europe AB, som specialiserat sig på stamceller utökar sitt utbud av verktyg för läkemedelsutveckling och sjukdomsmodellering. Nu lanseras differentierade, Cellartis® hiPS betaceller för forskningsändamål – ytterligare ett genombrott för företaget i Biotech Center. Intresset är stort världen över, här ligger Göteborg i framkant!

”Vi säljer detta som ett unikt forskningsverktyg att studera framtida möjliga cellterapier eller utveckla bättre läkemedel vid diabetes”, säger Kristina Runeberg, Site Head/Senior Director, Business Development, Takara Bio Europe. De nya betacellerna är utvecklade och tillverkade av Takara Bio Europe i Göteborg (tidigare Cellartis). Cellerna är väl karakteriserade och kan ge fysiologiskt relevanta svar som är till nytta för modellering vid diabetes och betacellfunktion. De kommer också att vara mycket värdefullla inom regenerativ medicin.

”Diabetes ökar explosionsartat och detta är en viktig first in class-produkt för att bland annat ta fram nya läkemedel”, säger Christian Andersson, Product Development manager inom Takara Bio Europe.

Kollegorna är eniga om att tidsaspekten alltid är en utmaning inom forskning men när man väl gör genombrott är det värt investeringen och tiden. Stamcellsföretagets tidigare genombrott var hjärtceller år 2008 följt av leverceller 2010. Idag, 2016, är diabetescellerna verklighet och innebär förhoppningsvis möjligheter att på sikt kunna bota eller bättre motverka diabetes typ 1.

Framtiden för fortsatt utveckling och tillverkning i Göteborg ser ljus ut. Med mer än 15 års erfarenhet av pluripotenta stamceller är företagets forskare väl positionerade för att utveckla olika typer av produkter som behövs för att stödja betydande framsteg inom stamcellsforskningen. (Vi har 220 olika celltyper i kroppen och fördelen med pluripotenta stamceller är att de kan differentieras till att efterlikna olika celltyper).

Cellartis startade sin verksamhet på Sahlgrenska Science Park och Johan Hyllner (tidigare VD för Cellartis) har genom åren gjort bejublade presentationer på Park Annual – som i år äger rum torsdagen den 29 september. Läs mer och anmäl dig till eventet på parkannaul.se

För mer information om Takara Bio Europe, läs mer om den nya produkten i företagets pressmeddelande eller kontakta Kristina Runeberg, kristina.runeberg@takara-clontech.eu

Takara Bio Europe AB, tidigare Cellartis AB, är ett dotterbolag till Takara Bio Europe SAS, Företaget fokuserar på stamcellsbaserade produkter och tjänster för läkemedelsutveckling, sjukdomsmodellering och tillämpningar inom regenerativ medicin. Företaget har lång erfarenhet inom stamcellshantering och uppskalning tillsammans med ledande expertis. Specifikt har företaget bred kompetens inom humana pluripotenta stamceller, både hiPSC och hESC och relaterade medier. Se vidare www.clontech.com.

Takara Bio Inc. är ett innovativt bioteknikföretag baserat i Shiga, Japan. Takara Bio var det första företaget på marknaden PCR-teknik i Japan och är också utvecklare av RetroNectin® reagens, som används som en världsstandard i genterapiprotokoll. Se www.takara-bio.com.