Sveriges Innovationsriksdag i Göteborg

31 mars, 2014

Daralabs och Sahlgrenska Science Park deltar i Sveriges Innovationsriksdag som går av stapeln i Göteborg den 1-2 april. Drygt 60 talare och 200 deltagare kommer nu att ha fokus på life science.

Företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks samlas med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration. Sahlgrenska Science Park medverkar i en workshop om innovation onsdagen den 2 april. Under ett programblock kl 13.45-14.45 talar Erik Bengtson, inkubatoransvarig, på temat Hur kan staten bidra till en ökad efterfrågan på innovation?

Dessutom kommer inkubatorföretaget Daralabs att presentera sin spännande verksamhet under rubriken Friends of Innovation. Den 2 april kl 15.40 kan vi lyssna till fem framgångsrika företagare som talar om resan från nykläckt till på egna ben.  Den här gången är det Peter Hygren, en av Daralabs tre grundare, som berättar om företagsidén med möjligheten att ytterligare öka intresset för det spännande e-hälsoföretaget.

Innovationsriksdag är namnet på Swedish Incubators & Science Parks årskonferens. Planeringen för årets möte har initierats av Encubator, GU Holding, Johanneberg Science Park och Chalmers Innovation. För mer information, se http://www.sverigesinnovationsriksdag.se/

För mer information, v g kontakta Erik Bengtson, inkubatoransvarig, Sahlgrenska Science Park. telefon 070-723 00 93 eller erik.m.bengtson@sahlgrenskasciencepark.se