NovaHep får 21 MSEK i EU-anslag

13 juni, 2017

Stort Grattis NovaHep till fantastiska 2.184.604 € från EUs ”Horizon 2020 SME Instrument”! Detta är det mest eftertraktade EU-bidraget till europeiska innovativa företag och svensk innovation står sig väl i konkurrensen. Tre life science-bolag delar nu på 8 miljoner Euro.

Detta är såklart oerhört värdefullt inför vårt nästa utvecklingssteg, säger Petter Björquist, VD för NovaHep AB i Biotech Center, Göteborg. Företaget har en kraftfull teknik för vävnadsteknologi med en stor potential inom transplantationsområdet

Vaccinteknikföretaget Idogen i Lund samt Scandinavian Biopharma i Stockholm som utvecklar ett ETEC-vaccin är också bland de 9 europeiska, utvalda life science-företag som erhöll finansiering.

Eftersom EUs Horizon 2020 SME Instrument gäller alla branscher visar detta att svensk innovation inom life science-området ligger i framkant.

Av  1222 sökande företag beviljades totalt 69 anslag. Att fem svenska bolag var bland dessa är en bedrift, att tre av dem är inom life science-området är oerhört glädjande. Som jämförelse var det totalt två företag i Tyskland och två i Frankrike – inom alla branscher – som erhöll bidrag.

– Utöver pengarna betalar EU 12 dagars konsulthjälp, där de sätter in Europas allra mest erfarna affärsutvecklare för att hjälpa oss framåt. Detta känns mycket spännande, säger Petter Björquist.

Idag är de tio anställda på NovaHep. Nu hoppas vi på ökad tillväxt, i Göteborg och internationellt.

För mer information, v g kontakta Petter Björquist, VD, NovaHep AB via telefon 070-597 92 96 eller e-post petter.bjorquist@novahep.com. Läs mer om EU-anslaget här

Text: Annika Åkervall