Ström genom hjärnan för hemmabruk

14 september, 2018

Svag elektrisk ström i vänster pannlob hjälper mot depression. Snart kan patienter sköta sin egen el-behandling hemma i soffan

Health tech är det hetaste affärssegment inom life science just nu. Innovativ medicinsk vårdteknologi drar till sig alltmer riskkapital. Med stora amerikanska investerare är Flow Neuroscience ett exempel.

Bolaget är även en del av Health Tech Nordic, en snabbt växande gemenskap av pionjärer inom området, där Sahlgrenska Science Park är en mycket aktiv part.

På Park Annual 2018 berättar vd Daniel Månsson om en treårig entreprenörsresa, som i slutet av 2018 kan vara framme vid produktlansering.

– Vi är inne i slutskedet av den regulatoriska processen. När den regulatoriska processen är klar kommer vi att börja lanseringen i liten skala på den brittiska marknaden, förhoppningsvis i slutet av året, säger Daniel Månsson.

Han grundade Flow tillsammans med neurovetaren Erik Rehn 2016, och har själv en bakgrund inom både IT och psykologi. Redan under psykologprogrammet i Lund blev han intresserad av medicintekniska metoder för att behandla neuropsykiatriska sjukdomar och började knyta så många forskningskontakter han kunde på olika vetenskapliga konferenser.

Att påverka hjärnan på olika sätt med svag elektrisk ström är ett snabbt växande område där den moderna forskningen har bedrivits sedan början av 60-talet. Många forskningsgrupper runt om i världen ser möjligheter att behandla flera olika sjukdomstillstånd i hjärnan med hjälp av svag elektricitet.

Flow fokuserar på behandling av depression där strömstimuleringen fungerar som ett komplement till psykologisk beteendeterapi i formen av en app där patienten lär sig hur man sover, äter och tränar på ett bra sätt för att reducera depressionen ytterligare. tDCS har undersökts i flera stora studier och ger enligt de studier som gjorts ungefär samma resultat som antidepressiv medicin, men med färre och mindre allvarliga biverkningar.

Metoden går under namnet tDCS (transcranial direct-current stimulation). Haken hittills har varit att denna form av behandling bara har kunnat utföras på sjukhus, med hjälp av en läkare. Det har varit en förhållandevis komplicerad process att placera elektroderna rätt på huvudet, bestämma vilken strömstyrka som ska användas och för patienten att åka in till sjukhuset för att få behandling.

Flow har utvecklat ett headset för enkelt och säkert hemmabruk. Patienten får guidning av en app för att placera headsetet i rätt läge och kan själv starta behandlingen med den elektriska strömmen som stimulerar exakt rätt del av hjärnan.

– Det ligger mycket innovation bakom att elektroderna hamnar på rätt ställe. Men appen innehåller också den mest aktuella forskningen kring vad du kan göra själv för att depressionen ska minskas och också undvika att den kommer tillbaka. Vi tror på en holistisk behandling av sjukdomen, säger Daniel Månsson.

Sahlgrenska Science Park coachar bolagen ifrån Västsverige i HealthTech Nordic. Vårt syfte är att bidra till framgångsrika startups och nya jobb, vilket även stöds av EU. 

Text: Kenny Genborg