Medfields Strokefinder kan förbättra bedömning av skallskador

20 mars, 2017

Strokefinder har potential att påvisa blödning även efter traumatiska skallskador. Detta framgår av resultat från en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som nu publicerats i Journal of Neurotrauma. Skallskador efter till exempel trafikolyckor, fall eller misshandel drabbar idag cirka 20 000 personer per år i Sverige. Generellt är skador mot huvudet viktiga att hantera snabbt och rätt, helst redan på olycksplatsen.

– Även om studien är liten är resultatet lovande och pekar på en möjlig väg för att förbättra triage av skallskador och ge beslutsstöd på ett tidigt stadium, helst innan man kommer till sjukhuset. Idag är detta en stor utmaning, säger Carl Ekvall, VD för Medfield Diagnostics på Sahlgrenska Science Park.

Studien har jämfört mikrovågsmätningar med traditionell datortomografi, och visar att Strokefinder kan identifiera blödningar i hjärnan.  Produkten har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppet positivt. Eftersom mikrovågsteknik kan användas i ambulanser skulle detta kunna innebära att patienter får en snabbare medicinsk bedömning.

Fler studier på akuta skallskadepatienter pågår och planeras i Västra Götalandsregionen och utomlands.

Medfield Diagnostics var tidigare ett inkubatorföretag och är numera ett alumniföretag på Sahlgrenska Science Park. Bolaget är listat på Aktietorget sedan flera år tillbaka. Företagets produkt, Strokefinder, används i kliniska prövningar av läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke och trauma.

För mer information, se www.medfield.diagnostics.com eller kontakta Carl Ekvall, VD, Medfield Diagnostics via e-post carl.ekvall@medfielddiagnostics.com