Strokefinder finner nya vägar

22 oktober, 2012

Medfield Diagnostics är utvalda att medverka i International Testbeds UK 2012, ett pilotprojekt som just startats av svenska exportrådet i Storbritannien och Irland i samarbete med Vinnova. Syftet är att hjälpa en handfull innovativa medicintekniska företag med introduktionen av sina produkter via testinstallationer på topprankade sjukhus på de brittiska öarna.

– Detta är en fantastisk chans att komma in på de brittiska och irländska marknaderna och få viktig information om Strokefindern i praktiskt handhavande utanför Sverige, säger Patrik Dahlqvist, VD på Medfield Diagnostics.

Strokefinder förbättrar möjligheterna till tidig diagnos av stroke. Genom testinstallationer kommer Medfield att kunna få värdefull feedback från engelska och irländska vårdgivare redan under produktutvecklingsfasen av diagnosverktyget. Förhoppningarna är att sjukhusen blir nyckelreferenser och att opinionsbildande kunder i ett tidigt skede kan bana väg för framtida försäljning. Värdet av starka internationella referenser har tidigare lyfts fram via affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park som såklart följer den spännande utvecklingen. Idag är Medfield Diagnostics ett alumniföretag, tillika börsbolag, med siktet inställt på internationell tillväxt. International Testbeds innebär ett betydelsefullt steg framåt.

Det medicinska behovet är mycket stort. I Storbritannien drabbas ungefär en person var femte minut av stroke, antingen beroende på en hjärnblödning eller en blodpropp. Utredning för att skilja propp från blödning måste ske akut och varje minut är dyrbar! Även om propp är betydligt vanligare (och står för uppemot 85 % av strokefallen) kan den se ut som en blödning om det går för lång tid och propplösande behandling är direkt livsfarlig vid blödning. Strokefinder kan bidra till tidig diagnos och därmed förbättra möjligheterna till snabb behandling och fler räddade liv.

För mer information, se www.medfielddiagnostics.com eller kontakta Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics, telefon 0733- 187 197.