Strategimöte med industribesök

8 september, 2017

Input från industrin är självfallet mycket värdefullt för vår verksamhet. Under strategimötet den 8 september fick styrelsen i Sahlgrenska Science Park lyssna till Abigo Medical, AstraZeneca, Essity, Getinge och Mölnlycke. Företagen delade med sig av sina tankar om de stora utmaningarna för life-science-bolag med säte i Västsverige. Intressanta diskussioner som leder vidare framåt.