Stort steg mot Sahlgrenska Life

27 november, 2018

Nya life science-miljöer på totalt 150 000 kvadratmeter planeras i direkt anslutning till Sahlgrenska Science Park. Nu går detaljplanen för Sahlgrenska Life ut på samråd.

Sahlgrenska Life kommer att förändra stadsbilden runt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men det är också ett stadsbyggnadsprojekt som från start planeras för att knyta vården, forskningen, universitetsutbildning och det life science-orienterade näringslivet närmare varandra.

I detaljplanen beskrivs satsningen som att en utvecklingspotential av stort värde för regionen och riket kan uppnås: ”Målet är att öka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft inom life science, skapa ett nationellt center och i förlängningen förbättra folkhälsan.”

I den detaljplan som Göteborgs stads byggnadsnämnd nu skickar ut på samråd finns fyra nya hus med en totalyta (BTA) på 150 000 kvadratmeter.

Särskild vikt läggs vid att skapa naturliga kopplingar mellan sjukhusområdet och Göteborgs universitets verksamheter på Medicinareberget, på andra sidan den livligt trafikerade Per Dubbsgatan.

Därför blir en tre våningar hög länkbyggnad över Per Dubbsgatan själva hjärtat i projektet. ”Byggnaden är en central del i att fungera både funktionellt som mötesplats och som symbol för kopplingen mellan sjukhuset och universitet”, enligt planförslaget.

Detaljplanen innehåller också ett nytt akutvårdshus med 11 våningar och en ny huvudentré för akutsjukvården i Göteborg.

På Medicinareberget innehåller förslaget till detaljplan två byggnader, där den ena blir 23 våningar hög.

– Utvecklingen av Sahlgrenska Life är ett mycket betydelsefullt projekt för hela Nordens konkurrenskraft inom life sience. Det är också ett kvitto på hur attraktivt Västsverige och Göteborgsregionen är för investeringar i life sicencemiljöer, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Verksamheten vid Sahlgrenska Science Park är lokaliserad mitt i det nya utvecklingsområdet.

Samrådet pågår fram till i slutet på januari. Om tidsplanen hålls kommer etapp 1 att vara klart år 2025.

Text: Kenny Genborg   Illustrationen är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planhandlingar.