Stort intresse för verifieringsbidrag

23 oktober, 2010

En mångfald av biomedicinska projekt har nu ansökt om verifieringsbidrag för 2011 från GöteborgBIO i samarbete med Sahlgrenska Science Park. Nu följer ett gediget arbete med att välja ut vilka av projekten som bäst motsvarar uppsatta kriterier, exempelvis vad gäller kommersiell potential.

Ansökningarna kommer från såväl företag som entreprenörer och forskare verksamma inom biomedicinska projekt, vilket innefattar läkemedel, diagnostik, medicinteknik och biomaterial etc. Syftet med bidraget är att kunna verifiera och säkra den kommersiella potentialen i innovativa forskningsprojekt som befinner sig i koncept- eller utvecklingsfas.

”Det är mycket glädjande att se det fortsatt stora idéflöde som kommer in och det visar också på behovet av den här typen av stöd. Resurser i form av ett verifieringsbidrag betyder naturligtvis jättemycket för tidiga projekt och kan ibland vara helt avgörande för projektets fortsatta kommersialiseringsmöjligheter”, säger Göran Leonardsson, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park.

Bedömningen av ansökningarna sker med hjälp av en extern utvärderingsgrupp och beslut om verifieringsbidrag för 2011 kommer att meddelas i december.