Stort intresse för egenvård

14 juni, 2010

Att havre är nyttigt för alla är en sanning med modifikation, men vissa delar i havren kan göra oss gott. Detta har Prorsum Healthcare tagit fasta på och marknadsför egenvårdsprodukter som används förebyggande och som en del i behandlingen av livsstilssjukdomar, t ex diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Intresset är stort och inom kort påbörjas lansering i Norge.

Prorsum Healthcare startade år 2007 men idéer fanns långt tidigare. Fredrik Andersson, VD, Prorsum Healthcare, gjorde redan i slutet av 90-talet ett examensarbete kring havreseparering eftersom en viss mängd av beståndsdelarna betaglukaner visat sig kunna ge kolesterolsänkning. Därefter arbetade Fredrik inom läkemedelsindustrin ett antal år innan han tillsammans med två kollegor grundade Prorsum Healthcare. De valde att etablera företaget inom Sahlgrenska Science Park för att få närheten till högspecialiserad sjukvård och naturliga kontaktvägar med andra företag inom bioteknik och medicin.

”- Våra produkter är godkända av Livsmedelsverket och European Food Safety Authority (EFSA) och kan bl a användas vid förhöjda kolesterolvärden, säger Fredrik Andersson, som gärna ser en förebyggande ordningsföljd med normal kost och motion, egenvård och därefter läkemedel.

De kallar själva sitt sortiment för käkemedel, vilket associerar både till livsmedel och läkemedel. Produkterna tas tillsammans med måltid och en av dem ser till och med ut som frukostflingor i form av små hjärtan.

Där havre höjer blodsockret kan de ingående fibrerna (betaglukaner) istället jämna ut blodsockersvängningar under dagen. Detta kan också vara till hjälp om man försöker gå ner i vikt. Prorsum Healthcares senaste produkt, med tre ingredienser som var och en på sitt sätt minskar ”hungersuget” och förlänger känslan av mättnad, röner nu stor uppmärksamhet inom vården.

”- Idag är det ett stort intresse för egenvårdsprodukter, både inom vården och hos människor i allmänhet. Många vill gärna ta ett aktivt ansvar för sin hälsa”, säger Fredrik Andersson.

Prorsum Healthcares produkter finns idag på marknaden i Sverige, Danmark, Turkiet och Korea. Och nu står alltså Norge på tur.

För mer info:
Fredrik Andersson, VD
Mail: fredrik.andersson@prorsum.se
Telefon: 031-760 70 34