Stort intresse för Arvid Carlsson

8 december, 2014

A Carlsson Research publicerar fler och fler intressanta resultat och nobelpristagare Arvid Carlsson fortsätter sin spännande forskningsbana. När tidningen Etc nyligen gjorde en undersökning om vem man helst ville se ett reportage om vann Arvid Carlsson, snart 92 och still going strong!

Hjärnans signalsubstanser är ett område som intresserar forskarna inom A Carlsson Research. Varje cell har en förmåga att till sig binda signalsubstanser och samverkan mellan dopamin och serotonin verkar vara speciellt viktig för kommunikationen mellan nervcellerna i hjärnan. A Carlsson Research fortsätter forskningen kring en molekyl som Arvid Carlsson och hans forskarlag tog fram redan under1980-talet och som verkar stabiliserande på nervkretsarna. Idag är de fem personer och har sedan länge sin verksamhet på Sahlgrenska Science Park.

”Jag har haft förmånen att samarbeta med en rad skickliga kollegor genom åren och så även idag Vi är oerhört fascinerade över denna spännande process, där vår substans OSU6162 ser ut att kunna stabilisera dopamin och serotonin i hjärnan. Att nivåerna är stabila ger en bättre livskvalitet och färre biverkningar” säger Arvid Carlsson. Artiklar om positiva resultat vid Huntingtons sjukdom och mental trötthet (hjärntrötthet) har publiceras i Acta Neuropsychiatrica. Nu pågår en ”multistudie” där flera sjukdomar testas med substansen.

I Etc berättar Arvid Carlsson om vikten av hälsa – som forskningsmässig drivkraft och personligt. Bland annat lyfter han fram det fria tänkandet som en motivationsfaktor. Att fokusera på möjligheter är ett bra sätt att hålla sig alert!