Stort forskningsanslag till Lab on a bead

18 november, 2016

I en ny satsning på framtidens biologiska läkemedel får företaget Lab on a bead på Sahlgrenska Science Park 1,7 miljoner kronor från Vinnova för ett utvecklingsprojekt i samarbete med KTH.

Det handlar om ny teknik för processrening av bioläkemedel, närmare bestämt utveckling av magnetiska partiklar som kan användas för antikroppsrening. Detta används till exempel i tillverkningen av läkemedel.

”Anslaget betyder att vi kan utveckla produkter för större skala, för industriskala, som i förlängningen kan användas i läkemedelsproduktion. Detta är en viktig milstolpe för oss. Nu har vi produkter för labb-skala”, säger Karin Lundberg, marknads- och kommunikationsansvarig, Lab on a Bead.

Fördelen är att det är en bättre, tidsbesparande metod än vad som finns på marknaden idag. Lab on a bead har idag ett pågående samarbete med KTH och nu kan detta växlas upp. Företaget har också fortsatt forskning i Uppsala, där Lab on a Bead startades upp år 2007.

Projektet är ett av de första inom ett forskningsprogram för framtidens biologiska läkemedel som Vinnova och Vetenskapsrådet startat på uppdrag av regeringen och som är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science. Syftet är att göra Sverige världsledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Läs mer i pressmeddelande från Vinnova här

För mer information, v g kontakta Karin Lundberg på Lab on a Bead, via e-post karin.lundberg@labonabead.se