Stort behov av tydliga regler för patientdata

5 november, 2018

Mängden av patientinformation gör sjukvården till ett drömprojekt för programmerare, konstaterar Göteborgs-Posten i en artikelserie om AI. Men tidningen ställer också frågan; varför har man inte kommit längre? 

Under rubriken Sjukvården halkar efter i AI-boomen skriver GP att artificiell intelligens bland annat skulle kunna ge patienter mer träffsäkra diagnoser, minska användningen av antibiotika och förutse hjärtinfarkter.

På ett sjukhus finns enorma mängder data som skulle kunna användas till nya verktyg för att snabba upp vårdkedjan och sänka kostnaderna. Men otydliga regler för integritet och patientsäkerhet bromsar utvecklingen.

-Vi får aldrig riskera att patientdata hamnar i fel händer eller att man avslöjar personuppgifter som inte ska avslöjas. Det är ett nationellt problem, säger Lina Strand Backman, enhetschef på Innovationsplattformen (som syns på bilden), till GP.

AI och maskininlärning blir vanligt i allt fler projekt inom Västra Götalandsregionen. I reportaget nämns flera exempel och stora möjligheter. Men Sverige riskerar att komma på efterkälken i hård internationell konkurrens. Trots väldigt goda förutsättningar att driva på omställningen av vården.

Digitaliseringen har kommit längre inom andra delar av samhället. Glappet är störst i sjukvården mellan vad som kan göras med AI och vad som blir gjort, enligt en rapport från Vinnova som GP hänvisar till. För att ta vara på potentialen i digitala verktyg behövs bland annat ett tydligt nationellt regelverk om hur data ska användas.

Reportaget tar också upp att mindre innovativa teknikföretag kan uppleva svårigheter att få tillgång till den vårddata man behöver från den stora vårdorganisationen.

–  Småföretag har en utmaning, det är inget snack om att det. Det är därför vi försöker skapa en struktur som ska gagna alla på lika villkor, genom Sahlgrenska Science Park, AI-centret på Lindholmen och att vi på Innovationsplattformen kan fungera som guider, säger Lina Strand Backman till GP.

Läs hela reportaget Sjukvården halkar efter i AI-boomen här.

Text: Kenny Genborg  Foto: Anna Hult