44 MSEK satsas på ny teknik för cancerdiagnos

25 januari, 2018

Forskarna bakom tekniken är Anders Ståhlberg och Göran Landberg på Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Förhoppningen är att tekniken framöver ska kunna användas både vid diagnosticering av cancer och för att optimera behandlingen för varje enskild patient, säger professor Göran Landberg.

Metoden förväntas också förbättra precisionen i prekliniska tester av nya läkemedel.

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.  Läs mer i intressant GP-reportage.

På bilden syns Göran Landberg som vi har ett nära samarbete med genom projektet Crowd Ideas.

Text & foto: Annika Åkervall