Stora miljövinster att göra med mer hållbar sjukvård

12 april, 2019

Sverige ligger i världstopp när det gäller hållbara life science-lösningar. Det har alla möjligheter att utvecklas till en ny stor exportmöjlighet. Men då krävs ett utvecklat branschöverskridande samarbete.

TEXT: KENNY GENBORG

Ingen kunde missförstå Daniel Erikssons inledande budskap till en workshop på Sahlgrenska Science Park, om visionen världens hållbaraste sjukvård.

Alla aktörer inom life science, och alla olika led av vården, har ett stort jobb att göra för att minska belastningen på miljön.

– Sjukvården har enormt stor miljöpåverkan som människor inte tänker på. Allt som vi känner igen som miljöproblem i andra branscher finns också här. Men också väldigt mycket mer än så, säger Daniel Eriksson, som är vd för Nordic Center for Sustainable Helathcare (NCSH).

Det gäller både i Sverige och internationellt. Exempellistan kan göras lång: läkemedelsrester i avloppet som går ut i grundvattnet, kvicksilverutsläpp, silverutsläpp från framkallning av analoga röntgenbilder, lustgasutsläpp från förlossningsvården, läkemedelsförpackningar, engångsmaterial, smittobärande avfall, bristande rening från läkemedelstillverkning, läckage från röntgenstrålning och cellgifter – och så vidare.

– Det är stora problem runt om i världen. Men Sverige har gått före på många områden, säger Daniel Eriksson och nämner digitaliseringen av röntgen som ett tydligt exempel.

Svensk life science och medtech är alltså bra på det här i ett internationellt perspektiv, enligt Daniel Eriksson. Men jämförelsen med andra branscher i Sverige är inte lika smickrande.

– Svenska sjukhus byggs för att vara energieffektiva. Den rättspsykiatriska kliniken i Lund ger till och med plusenergi. Byggnaden är en kraftkälla. Det uppfattas som science fiction i andra länder.

– Men samtidigt som vi sänker energiförbrukningen i byggnader drar nya medtechprodukter upp konsumtionen av energi.

Det finns en stor potential för att utveckla mer hållbara lösningar inom life science och vården. Men för att lyckas krävs ett branschöverskridande synsätt.

Hållbart byggande och cleantech behöver kompletteras med ett brett hållbarhetsperspektiv med understöd från IT-branschen – och digitala tjänster och produkter i den stora omställning som vården går igenom.

LÄS MER: Stora möjligheter för näringslivet
LÄS MER: Nya idéer för att minska antalet missade vårdbesök
LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav
LÄS MER: Healthtech viktigt för en hållbar sjukvård

Fakta:
Nordic Center for Sustainable Healthcare drivs av stiftelsen TEM. Vinnova har finansierat en förstudie för att lägga grunden för en vision om att Sverige ska ha världens mest hållbara sjukvård 2030.

Workshopen vid Sahlgrenska Science Park genomfördes i samarbete med projektet Inn2Health, där sex västsvenska science parks har ett unikt branschöverskridande samarbete med teknik och innovationer som utgår från behov i vård och omsorg.