De vill ligga steget före inom Alzheimers

6 september, 2018

Första delen av BrainGain Sweden Innovation Meeting fokuserade på Alzheimers sjukdom. Värdet av biomarkörer för diagnosticering och behandling lockade ett stort antal åhörare och utmynnande i intressanta diskussioner och nya samarbeten.

– Diagnostiken med hjälp av biomarkörer använder vi för att säkerställa att det handlar om Alzheimers, säger Kaj Blennow, professor vid Sahlgrenska akademin och verksam inom Klinisk neurokemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Tidigare använde man enbart klinisk diagnostik (en bedömning efter att man uteslutit andra sjukdomar). Om patienten då hade minnesstörningar kallade man det för trolig Alzheimer. Idag vet man att detta inte alltid stämde. Under BrainGain-mötet nämner flera talare att uppemot 30 % kanske inte hade sjukdomen.

Nu går det alltså att påvisa att det verkligen handlar om Alzheimers. Mycket av den viktiga biomarkörsutvecklingen har skett i Sverige. Och i Västsverige har vi nått långt.

– Till och med från kliniker i USA och Canada skickar de idag prover som vi analyserar på Klinisk neurokemi, säger Kaj Blennow. – De senaste åren har detta spridit sig över världen. Vi ligger steget före!

Kaj Blennow vet vad han talar om. Under 2017 mottog han Nordiska medicinpriset för epokgörande studier inom Alzheimers. Biomarkörer har redan fått en avgörande betydelse i läkemedelsstudier. På labbet kör de prover, dels för att inkludera rätt patienter, dels för att utvärdera effekten. I dagens läge finns endast symtomatisk behandling. Kan man dessutom bromsa sjukdomen i framtiden kommer man att vilja gå in förebyggande. Värdefullt, inte minst för att vi går mot en åldrande befolkningsboom.

Göteborgsföretaget Alizinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimer som visat lovande resultat. De har ett bra samarbete med akademin och vården. Och under mötet finner VD Per Wester och Kaj Blennow varann.

– Vi diskuterar möjliga nya samarbeten, säger Per Wester, VD för Alzinova.

För att ett vaccin ska ha verklig effekt måste det slå mot oligomerer. – Där är vårt vaccin 100 % specifikt, säger Per Wester. Han tror att många miljoner människor globalt kan behandlas i framtiden. – Då måste man ha en behandling som är praktisk genomförbar och kostnadseffektiv, säger Per Wester.

Förhoppningen är att Alzinovas vaccin ska kunna ges som intensivbehandling om 4 injektioner under 4 månader, därefter uppföljning efter cirka 1 år.  

BrainGain Sweden Innovation Meeting 6-7 september samarrangeras av Göteborgs Universitet, IRLAB Therapeutics, MedTech West, Sahlgrenska Science Park och Business Region Göteborg.

Text & foto: Annika Åkervall