Spännande ledarskapsutbildning

7 september, 2009

Välkommen att delta i Sahlgrenska Science Parks spännande ledarskapsutbildning!

Du som arbetar i ledande ställning och/eller med personalansvar och känner att du behöver inspiration, tips och idéer på hur du utvecklar ditt ledarskap är välkommen att delta i en ledarskapsutbildning som arrangeras av Sahlgrenska Science Park under hösten/vintern -09-10. Ledare för utbildningen är Reino Andrén från Andrén & Partner, Reino har lång erfarenhet från HR, ledarskap & kommunikation samt kompetensförsörjning.

För att se programupplägg klicka här:
 Ledarskapsprogrammet

Utbildningen äger rum på Sahlgrenska Science Park fem tisdagsförmiddagar under hösten med start 6 oktober (övriga datum är 27/10, 17/11, 19/1 samt 23/2).

Kostnad för kursen är 1500 kr.

Är du intresserad att delta meddela Margaretha Gertmo, margaretha.gertmo@sahlgrenskasciencepark.se eller Anna-Karin Ström, anna-karin.strom@sahlgrenskasciencepark.se senast 17 augusti. Anmälan är bindande! Max 15 deltagare så först till kvar gäller …