Sömnlösa får behandling över internet

22 januari, 2019

Sahlgrenska Universitetssjukhuset lanserar nu en internetbehandling mot sömnlöshet, som utvecklats via ePsykiatrin i Göteborg. Det är den första behandling över internet som införs brett i sjukhusets verksamhet och ett exempel på hur healthtech kan bidra till att vård både blir mer tillgänglig och mer kostnadseffektiv. Och i detta fall ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa.

Den unika internetbehandlingen av insomni – sömnlöshet – riktar sig till patienter inom psykiatrin som på grund av sin sjukdom kan ha svårare att ta till sig behandling. Får de hjälp att sova bättre kan det också ha en positiv effekt på andra besvär, såsom depression eller ångest.

– Den stora fördelen med vård via internet är att patienten kan ta del av behandlingen var och när den vill. Och eftersom det blir sjukhusets första internetbehandling är vi väldigt nyfikna på hur det ska gå, säger Josefin Kadesjö, legitimerad psykolog och projektledare inom ePsykiatrin i en nyhet på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webb.

LÄS MER: Ny internetbehandling mot sömnlöshet

Unik enhet

– Det är bra att man utvecklar de digitala metoderna, så att det kommer fler patienter till nytta, säger Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park. 

ePsykatrienheten stödjer arbetet med digital hälsa (healthtech) inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det finns ingen liknande enhet i Sverige, knappt utomlands heller.

LÄS MER: Unik ePsykiatrienhet öppnad i Göteborg

Healthtech värdefullt

Att jobba från idé vidare till utveckling, implementering och utvärdering ger en unik möjlighet, både för sjukhusets enheter och för innovatörer inom healthtech.

Healthtech är en specialinriktning för Sahlgrenska Science Park som valt att fokusera affärsrådgivningen på bolag inom detta område. Och intresset för healthtech ökar.

Empaticus och Mindfam är ett par exempel på bolag inom Sahlgrenska Science som jobbar med att försöka motverka psykisk ohälsa via healthtech.

LÄS MER: SKL ser miljardvinster i healthtech.

LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav.

LÄS MER: Digitala tjänster förenklar för äldre

Fakta: Healthtech är tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet. Området är en specialinriktning för Sahlgrenska Science Park, där Västra Götalandsregionen är en av ägarna.


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592