Små och medelstora bolag kan få verifieringsstöd

11 februari, 2016

Sahlgrenska Science Park har blivit utvalda att kunna ge verifieringsstöd till företag, via SWElife (Vinnova). Under 2016 kommer vi att ha möjlighet att stödja unga life science-bolag, med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, i arbetet med att verifiera affärsidén.

Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Målsättningen är att minska riskerna i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas. Stöd för initial verifiering av den kommersiella potentialen kan dessutom stärka små life science-företags ansökningar till större program från SWElife, VINNOVA och EU.

Frågor? Välkommen att kontakta Göran Leonardsson, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se

SWElife och VINNOVA bjöd in etablerade life science-inkubatorer, som inte ger vinstutdelning till sina ägare, att ansöka om medel för att främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva life science-företag med stor tillväxtpotential. Inkubatorn ska vara beredd att ge stöd till bolag med potential oavsett var i Sverige de kommer ifrån (företagen behöver alltså inte vara eller bli anslutna till inkubatorn).

De sex utvalda inkubatorerna är:

Lunds Life Science Inkubator 

Sahlgrenska Science Park
Kontakta: Göran Leonardsson, goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se, +46 70 631 01 42

Umeå Biotech incubator  

Uppsala Innovation Centre
Kontakta: Helena Ströberg, helena.stroberg@uic.se, +46 72-577 04 51

Karolinska Institutet Innovation AB
Kontakta: Patrik Blomquist, patrik.blomquist@kiinnovations.se, +46 70 678 60 82

STING, Stockholm Innovation and Growth 
Kontakta: Gisela Sitbon, gisela.sitbon@stockholminnovation.com, +46 70 282 55 58

För mer information, se swelife.se