SKL ser miljardvinster i healthtech

22 januari, 2019

Digitala verktyg kommer att ge stora ekonomiska vinster i välfärdstjänsterna. Samtidigt som vardagen förändras för både personal och patienter. Det framgår av en ny ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Text: Kenny Genborg

Under rubriken ”Hur kan utmaningarna mötas?” går SKL-rapporten igenom effekterna av en digitaliseringsstrategi som börjar ta form i den kommunala sektorn. Digitala tjänster – healthtech ­­– kan underlätta för både finansiering och kompetensförsörjning.

SKL hänvisar till globala studier som visar att upp emot hälften av alla arbetsmoment kan automatiseras inom ett par decennier. Det kommer att påverka såväl innehållet i arbetslivet som tillvaron och säkerheten för patienter och andra vårdtagare, men också hur samhällets ekonomiska resurser utnyttjas.

– Tekniska lösningar bidrar till att prioritera och fokusera personalresurserna där de behövs mest, samtidigt som information blir tillgänglig snabbare och lättare för vårdpersonal och patienter, säger Ted Ternander, ansvarig för Sahlgrenska Science Parks accelerator, där många healthtech-bolag med nya digitala tjänster nu tar steget ut på de internationella marknaderna.

LÄS MER: Bolag i digital framkant

Snabbt stora belopp

I den svenska samhällsekonomin kommer förändringarna snabbt upp i stora belopp. Enbart räknat på hemtjänstens nattillsyn, dagtillsyn, medicinpåminnare och nyckelhantering finns det årligen 3,2 miljarder kronor att spara på digitaliserade tjänster. Beloppet är framräknat med en kalkylmodell som RISE tagit fram, samt SKL:s egna beräkningar.

I det korta perspektivet bedöms de största effekterna komma inom områden som administration, ekonomi, service, transport och teknik. Då handlar det om att använda teknik som redan är utvecklad för att göra enklare uppgifter mer effektiva.

LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav 

 Men på längre sikt behöver de svenska kommunerna och landstingen skaffa sig strategi och kompetens för att klara omställningar även av kärnverksamheterna.

– Det blir möjligt att erbjuda mer hälso- och sjukvård till samma eller lägre kostnad, säger Ted Ternander.

Gränserna flyttas

SKL tar nattkameran som ersätter hembesök som exempel på hur gränsen förskjuts mellan människa och maskin. I dagens system sköter en människa tillsynen via en monitor. Med AI-teknik kan utrustningen göra en egen bedömning av om det sker något avvikande som kräver uppmärksamhet från personal.

Med den typen av nattkameror förändras kompetenskraven och arbetsinnehållet för hemtjänstens personal.

Tröghet i omställningen

Efter allt fler svenskar blir över 80 år blir möjligheterna med digitala lösningar särskilt intressanta inom äldreomsorgen, enligt SKL:s ekonomirapport.

LÄS MER: Digitala tjänster förenklar för äldre

Men det finns en tröghet i omställningen. Allt fler kommuner använder olika tekniska lösningar, men SKL noterar en försiktighet när det gäller att gå före och ställa om sättet att arbeta.

Ute i kommuner och landsting finns också en betydande skepsis till om det verkligen är möjligt att räkna hem någon vinst alls. SKL konstaterar att det därför är viktigt att frågan om effektiviseringspotential blir belyst.

FAKTAEkonomirapporten december 2018, om kommunernas och landstingens ekonomi, är producerad av SKL:s avdelning för ekonomisk analys. Rapporten ges ut två gånger per år och beskriver denna gång olika tecken som tyder på att den period med besvärlig demografisk utveckling som många ekonomer varnat för nu har inletts – men motverkats av stark tillväxt i svensk ekonomi.


Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram
+46 703 969 309