Sjukhusdirektören öppnar upp för mer samarbete

29 augusti, 2019

Vi måste arbeta mer ihop inom life science, både nationellt och inom Västra Götalandsregionen. Och vi måste ännu mer öppna upp för varandra inom näringsliv, sjukvård och akademi. Det menar Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vad kan du bidra med?

– Jag har nära kontakt med näringslivet men också Chalmers och Göteborgs Universitet. Vi har gemensamma möten, till exempel när det gäller att hitta former för kombinationsutbildningar inom teknik och sjukvård. AI är ett annat område vi jobbar mycket gemensamt kring.

Förutsättningarna ser goda ut för Västra Götaland med en bra infrastruktur för samarbete enligt Ann-Marie Wennberg.

– Här finns en närhet till varandra med många bolag, såväl stora som små och medelstora. Och vi har en stabil struktur inom sjukvården som matchar akademins struktur.

Vad kan vi på Sahlgrenska Science Park bidra med?

– Samla små och växande bolag inom life science, och bidra med mötesplatser och branschöverskridande samarbeten så att vi kan dra nytta av hela regionens kunskap. Samordning med andra aktörer i life science-systemet är också viktigt, där sjukvårdens kunniga medarbetare och patienter finns i centrum och omgivande stödstrukturer ska bidra med sina respektive delar.