Servicepartners inom IP

8 april, 2010

Sahlgrenska Science Park erbjuder idégivare eller företagare inom parken olika typer av service som kan främja företagens behov. Ett exempel är Intellectual Property (IP)-frågor – patent och andra rättigheter – som är viktiga för att skydda nuvarande och framtida affärer.

Speciellt hos våra tillväxtbolag är behovet av ett strategiskt bollplank stort och mot bakgrund av detta utökar Sahlgrenska Science Park nu antalet servicepartners inom IP-området.

”Vi fortsätter våra fina samarbeten med Valea och Synergon samtidigt som vi inleder ett nytt samarbete med Awapatent”, säger Erik Bengtsson, Inkubatoransvarig.

Sahlgrenska Science Park har nu närmare tio servicepartners inom olika områden. Läs mer här