SensoDetect ett av Sveriges hetaste teknikföretag

27 mars, 2009

SensoDetect finns med på årets lista över Sveriges 33 hetaste teknikföretag som presenterades av Ny Teknik och Affärsvärlden 25 mars 2009.

SensoDetect har en teknik som registrerar den hjärnaktivitet som uppstår till följd av stimulering med särskilda, av företaget patenterade, ljud. Genom att man funnit specifika mönster i hjärnaktiviteten vid schizofreni och ADHD kan metoden – SD-BERA (SensoDetect – Brainstem Evoked Response Audiometry) – bidra med en mycket viktig objektiv kompletterande information i den svåra och i övrigt ofta subjektiva psykiatriska diagnostiken. På så sätt ökar metoden tillförlitligheten i diagnostiken, vilket ökar chanserna att patienten får rätt behandling. SD-BERA används idag på cirka 20 psykiatriska och rättspsykiatriska kliniker runt om i hela Sverige.

SensoDetects teknik kan också användas som forskningsverktyg inom CNS-forskning samt vid farmakologiska studier.

SensoDetect har funnits representerade på Sahlgrenska Science Park sedan hösten 2007.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article544600.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/tillvaxtforetag/article543431.ece
http://www.nyteknik.se/multimedia/archive/00044/Se_filmen_om_Sensode_44319a.wmv

Mer info lämnas av Josef Ericson, tel 031-741 17 24, 0763-41 50 30 eller josef.ericson@sensodetect.com