SenCere Medical får 100 000 kr för utveckling av unik sensor

29 mars, 2010

SenCere Medicial, ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park, erhåller nu finansiellt stöd från Hälsans nya verktyg (HNV) för vidare utveckling av sitt innovativa sensorsystem, som gör att rullstorsburna eller sängbundna personer kan undvika att få liggsår och trycksår.

Människor som har nedsatt känsel eller som helt saknar känsel kan inte alltid avgöra när det är dags att röra på kroppen. När de ligger eller sitter mycket är det därför stor risk att trycksår uppkommer där belastningen på en liten hudyta är hög. I förlängningen kan detta leda till syrebrist i vävnaden och s k vävnadsdöd.

SenCere Medical utvecklar ett sensorsystem som ska kunna larma när avlastning behövs. Företaget har precis utvecklat en prototyp som mäter belastningen och relaterar detta till syrebrist. Det är dock individuellt vid vilken belastning prototypen behöver varna. Nu har SenCere Medical beviljats stöd om 100 000 kr för sensorutvecklingen. Hälsans nya verktyg är en regional tillväxtsatsning i Östergötland som stöttar innovationer för vårdsmarta lösningar i hemmet och arbetar för att fler vårdtagare skall kunna vårdas med hemmet som bas istället för på sjukhus.

”- Vi tycker att HNV är en bra samarbetspartner för medicinteknik och hjälpmedel. Utöver finansiellt stöd erbjuder de ett stort nätverk – båda delarna är naturligtvis mycket värdefulla för oss och kompletterar stödet vi får från Sahlgrenska Science Park på ett bra sätt”, säger Aslak Felin, VD, SenCere Medical.

Att få tryck- och liggsår är ungefär lika allvarligt som att få en brännskada och även dessa delas in i olika sjukdomsgrader (1-4). Trycksår kan uppstå snabbt, t ex hos äldre personer som genomgått en operation eller hos ryggmärgsskadade.

Ett allvarligt, infekterat tryck- eller liggsår kan ta upp till ett år att läka. Utöver lidandet för patienten innebär det mycket stora vårdkostnader. Idag är personalkostnaderna för att regelbundet vända patienter med liggsår inom vård och omsorg enormt höga.

”-Vårt system kan användas i förebyggande syfte och som pedagogiskt verktyg för etablering av avlastningsrutiner. Larmet blir en signal till användaren att det är dags att ändra ställning för att undvika att få eller förvärra ligg- eller trycksår”, säger Aslak Felin.

SenCere Medical startade år 2009. Verksamheten delfinansieras av EU.

För Kontakt:
Aslak Felin, VD
Tel. 031-741 17 45
aslak.felin@senceremedical.com