Samverkan mot magcancer

6 mars, 2015

EU finansierar nu ett intressant samarbetsprojekt inom magcancerområdet, under ledning av Göteborgs universitet. Idag är 14 personer i olika länder verksamma i projektet. En av dessa drivna forskare heter Yolanda Mthembu och arbetar i laboratoriet på Sahlgrenska Science Park.

Yolanda Mthembu kommer från Sydafrika och har ett Marie Curie-stipendium. Hon arbetar i projektet sen ett år tillbaka och ser fram emot minst tre år till i Göteborg, där hon och familjen trivs bra. Det är oerhört viktigt att försöka hitta nya vägar att bekämpa magcancer, idag en av de mest dödliga cancerformerna.

”Detta är ett mycket spännande och intressant forskningsprojekt. Vi försöker besvara viktiga frågeställningar inom magcancerområdet och jag hoppas att vi kommer att kunna presentera en del intressanta resultat”, säger Yolanda Mtehmbu.

Forskningsarbetet handlar om att försöka analysera magcancer från ett glykobiologiskt perspektiv och exempelvis använda glykoproteiner som biomarkörer. Området är såklart komplext. Nätverket The Gastric Glyco Explorer (GGE) försöker ge nya ledtrådar kring frågeställningar om vem som får cancer, vad nya behandlingsformer kan riktas mot och varför nya behandlingsstrategier skulle kunna fungera bättre än tidigare.

I projektarbetet ingår också att föreläsa på universitet. Yolanda Mtehmbu har nyligen undervisat på International High School of Gothenburg Region och Göteborgs universitet samt i Köpenhamn. I juni kommer hon att delta i en konferens i Cambridge tillsammans med övriga projektmedlemmar. Läs mer om projektet här. Se även intressant reportage i GöteborgDaily.

SONY DSC     Lab teaching at GU