Samverkan med fokus på investering

18 oktober, 2011

Sahlgrenska Science Park och Innovationsbron stod nyligen som värdar för ett informellt nätverksmöte, som lockade investerare från hela Norden att komma till Göteborg.

Innovationsbron och Sahlgrenska Science Park arrangerade gemensamt ett nordiskt intressentgruppsmöte om investering inom life science, i syfte att under mindre formaliserade former få möjlighet att diskutera branschen.

– Mötet och samarbetet med Innovationsbron är exempel på hur vi aktivt samverkar för att i förlängningen försöka öka tillströmningen av kapital till olika life science-projekt. Detta var första gången vi deltog som arrangörer men förhoppningsvis inte den sista, eftersom intresset var stort och mötet givande, säger Erik Bengtsson, inkubatoransvarig på Sahlgrenska Science Park.’

Sahlgrenska Science Park planerar att även fortsättningsvis delta regelbundet i nätverksmöten med den nordiska intressentgruppen, tillsammans med Innovationsbron.