Samarbetsprojekt kring kolesterol

11 januari, 2011

Nyligen inleddes ett lite oväntat samarbete, som knappast skulle ha kommit till stånd utan Sahlgrenska Science Park. Det är forskningsföretaget Redoxis och Food and Health Concept Centre (FHCC) som funnit gemensamma intressen i projekt ALBA, ett kolesterolsänkande projekt med siktet inställt mot framtidafunctional foods (livsmedel med en hälsofrämjande funktion).

Redoxis primära fokus är utveckling av behandling mot autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism och multipel skleros (MS), vilket innebär spjutspetsforskning inom immunologi och utveckling av modeller för tidiga studier. Så var kommer kolesterolsänkning in? Det var den berömda slumpen, enligt Peter Olofsson, VD, Redoxis. När forskarna studerade organpåverkan och genomförde analys av serumproteiner och blodfetter upptäcktes en tydlig effekt på kolesterol.

”Vår substans visade ingen påverkan alls på njurar eller lever eller andra avvikande blodvärden men kolesterolvärdet minskade avsevärt, särskilt då det ”onda” LDL-kolesterolet. Och även om det ligger utanför Redoxis kärnområden är kolesterolsänkning ett viktigt område för människors hälsa. Eftersom resultaten har potential att bli av värde för många människor väljer vi att fortsätta engagera oss inom ramen för projekt ALBA”, berättar Peter Olofsson.

Food and Helth Concept Centre å andra sidan arbetar en hel del med att utveckla hälsofrämjande produkter och kolesterolområdet lämpar sig väl för functional foods. Mat och hälsa hör naturligt samman och konsumentprodukter som tas fram via olika FHCC-projekt är baserade på positiva resultat i studier. Via Sahlgrenska Science Parks affärsutvecklare kom FHCC snabbt i direktkontakt med Redoxis.

”Vi arbetar aktivt för att bygga broar mellan forskning och näringsliv i syfte att identifiera och utveckla bra idéer inom mat och hälsa – ett viktigt samarbete som nu bär frukt”, säger Charlotte Eklund Jonsson, VD, Food and Health Concept Centre.

Substansen det handlar om har kopplingar till klorofyll och finns naturligt i mjölk, fisk och kött. Eftersom den är fettlöslig skulle dock den hälsofrämjande effekten försvinna om man minskade på fettet (som man t ex gör i lätt- och mellanmjölk). Detsamma gäller exempelvis vitamin D och därför tillför man idag D-vitamin i mjölkprodukter med lägre fetthalt. FHCC ser en framtida möjlighet att utveckla produkter som på motsvarande sätt kan höja värdena och därmed ge ett hälsomässigt mervärde.

”Intresset för den här sortens produkter ökar och vi ser fram emot ett mycket spännande samarbete inom projekt ALBA. I ett första skede kommer FHCC och Redoxis att bedriva tidiga produktutvecklingsstudier parallellt – och vi är mycket glada för att ha Redoxis viktiga kompetens i projektet”, säger Charlotte Eklund-Jonsson.

Kontakt:
Food and Health Concept Centre
Charlotte Eklund-Jonsson
0703-58 06 59

Redoxis
Peter Olofsson
0709-16 46 08