Samarbetsprojekt för öppen innovation får 2 miljoner

9 maj, 2014

Ett nytt, spännande life science-samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, AstraZeneca, Redoxis och Sahlgrenska Science Park inryms i Vinnovas satsning på innovativ organisering. Utveckling av modeller och strategier för praktisk tillämpning av öppen innovation inom life science är ett av de utvalda projekt som nu delar på totalt 35 miljoner kronor från Vinnova.

”Detta är en viktig milstolpe för regionen. Öppen innovation är en spännande utmaning. Det  är en fördel att ha med både Sahlgrenska Science Park och ett stort och ett mindre forsknings-företag i arbetsgruppen. Med en budget om 2 miljoner kronor från Vinnova och medfinansiering med egen tid ser vi fram emot att kunna bidra till att stärka svensk konkurrenskraft inom life science”, säger Alexander Styhre, professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Alexander Styhre är professor i företagsekonomi, med särskild inriktning mot organisation och management vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Tillsammans med kollegan docent Björn Remneland Wikhamn, med öppen innovation som specialintresse, driver han det tvärvetenskapliga projektet. Ett första möte på Sahlgrenska Science Park är planerat till i juni 2014 och projekttiden löper under 2 år (augusti 2014-juli 2016). Nu står det också klart att MedTech West blir ytterligare ett tillskott i projektarbetsgruppen.

”Samverkan är definitivt en framgångsfaktor. Vi är jätteglada över satsningen på öppen innovation och innovativ organisering. Att arbeta tvärvetenskapligt med personer som ligger i framkant inom sina respektive områden skapar nya möjligheter till tillväxt inom life science”, säger Erik Bengtson, inkubatoransvarig inom Sahlgrenska Science Park.

Innovativ tillväxt i små företag är en av kärnfrågorna som tas upp inom Vinnovas utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill Vinnova bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling av nya organisationsformer. I de projekt som finansieras ingår totalt 80 aktörer inom både offentlig och privat sektor som ska arbeta tillsammans med forskare för att utveckla sina organisationer i innovativ riktning och införa nya organisationsformer. Syftet är att öka förmågan att möta ny konkurrens och kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det behövs forskning och utveckling inom innovativ organisering för att möta nya utmaningar, enligt Vinnovas pressmeddelande.

För mer information, v g kontakta:

Alexander Styhre, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
e-post alexander.styhre@handels.gu.se eller telefon 031-786 6568. Se även
http://www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/alexander_styhre/ respektive http://www.fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/bjorn_remneland-wikhamn/
Erik Bengtson, inkubatoransvarig på Sahlgrenska Science Park,
e-post erik.bengtson@sahlgrenskasciencepark.se, telefon 070-723 00 93.