Sahlgrenska Science Park och GU Holding gör nyemission i Cervrite

24 november, 2009

Cervrite tar in nytt kapital för fortsatt klinisk provning och etablering av industriella samarbeten för sin produkt Mobilizer. Mobilizer är en medicinteknisk produkt som möjliggör bättre utläkning av bl a whiplashskador. Cervrite utvecklas i ett samarbete mellan Sahlgrenska Science Park och GU Holding.

Kontakt: Cervrite, Mark Rosenfeld, 0709-26 15 49
mark@rosenfeld.se

Kontakt: Sahlgrenska Science Park, Erik Bengtsson, 0707-23 00 93
erik.m.bengtson@sahlgrenskasciencepark.se

Kontakt: GU Holding, Roger Cederberg, 0733-63 10 75
roger.cederberg@holding.gu.se

Till GU Holdnings hemsida