Sahlgrenska Science Park gör sin första exit

22 september, 2011

Sahlgrenska Science Park har nu sålt sin ägarandel i alumniföretaget Vivolux, som arbetar med utveckling av cancerläkemedel. I samband med att Sahlgrenska Science Park lämnar över stafettpinnen säljer även Innovationsbron samtliga sina aktier till Bengt Ågerups bolag NXT2B AB, som nu blir den största enskilda ägaren i Vivolux.

Vivolux utvecklar metoder för att identifiera, optimera och verifiera läkemedel för behandling av cancer Med hjälp av unika metoder har företaget utvecklat flera läkemedelssubstanser, som i tidig forskning visar goda tillväxthämmande effekter mot cancerceller samtidigt som de är skonsamma mot normala celler. Flera av substanserna verkar genom att tumörceller berövas på intracellulärt järn.

Företaget grundades år 2006 i samverkan mellan Chalmers-docenten Gunnar Westman och en forskargrupp i Uppsala. Under 2009 etablerades även ett samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Vivolux var tidigare ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park och bedriver numera utvecklingsarbetet från Uppsalaregionen.

Se även pressmeddelande från Innovationsbron här: Extern länk