Sahlgrenska Science Park expanderar

8 december, 2010

Det nybyggda mikrobiologilabbet står helt klart sen en tid tillbaka, men redan dessförinnan påbörjades projekteringsarbetet inför ytterligare expansion. Den här gången gäller det kontorslokaler inom en helt ny typ av kontorsyta om totalt 750 m2som beräknas vara klar under Q2 2011.

”Vi ser med glädje att tillväxten inom Life Science-området ökar och strävar alltid efter att tillmötesgå våra intressenters behov så långt det är möjligt”, säger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park.

Det nya mikrobiologilaboratoriet är ett bra exempel. Ett funktionellt mikrobiologilaboratorium innebär helt nya möjligheter till utveckling och är därför betydelsefullt för många forskningsprojekt i regionen. Labbet färdigställdes efter uttalade behov av Sahlgrenska Science Parks hyresgäst IBCT – Institutet för Biomaterial och Cellterapi – som nu fått möjlighet att utöka sin verksamhet inom mikrobiologisk forskning och utveckling.

Nu planeras en helt ny typ av kontorslokaler, som är speciellt lämpade för större företag. ”Stora kontor efterfrågas mer och mer. Det är positivt att Life-Science-företag i Västsverige växer och vi får ofta värdefull feedback om att Sahlgrenska Science Park är en uppskattad miljö, både med tanke på klustersamverkan och närheten till akademi och sjukvård”, berättar Gunilla Bökmark.

Visionen för Sahlgrenska Science Park är att vara den självklara partnern i Västsverige vid kommersialisering av nya affärsidéer inom Life Science. Många tillväxtbolag startar sin verksamhet inom Sahlgrenska Science Park. Snart kan även expanderande företag ges unika möjligheter att stanna kvar inom Parken, vilket ligger i linje med målsättningen att bidra till hållbar tillväxt i regionen.

Projekteringsarbetet fortlöper som planerat och nya kontorsutrymmen om totalt 750 m(anpassade för fem större företag) beräknas stå klara under Q2 2011.

Vill du veta mer om lokalmöjligheter i det nya mikrobiologilaboratoriet eller planerade kontor, kontakta Patrik Hammar, telefon 031-741 17 08 eller e-post:  patrik.hammar@sahlgrenskasciencepark.se