Sahlgrenska akademin om årets nobelpris i medicin & kemi

8 oktober, 2018

Roligt, välförtjänt, en seger för grundforskningen som lett till magiska kliniska effekter. Det är kommentarer från forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, sedan 2018 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tillkännagivits.

Priset gick till James P. Allison, University of Texas, och Tasuku Honjo, Kyoto University, för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Pristagarna har etablerat en helt ny princip för cancerbehandling som går ut på att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller.

Roligt och välförtjänt menar Max Levin, docent i onkologi, universitetslektor och specialistläkare, om priset. Han arbetar som onkolog och behandlar patienter med metastaserat malignt melanom, en aggressiv cancersjukdom som historiskt sett haft mycket dålig prognos. De flesta patienter har dött inom ett till två år efter diagnos. – Den situationen har radikalt förändrats de senaste åren i och med introduktionen av immunterapi. Jag ser så gott som dagligen magiska kliniska effekter hos patienter som behandlats med immunterapi. Vi ser hur vissa patienter blir tumörfria och kanske till och med botade. En fantastisk utveckling där årets Nobelpristagare varit två av flera viktiga pionjärer, säger Max Levin.

Enzymer och antikroppar står i fokus för årets Nobelpris i kemi. Och de tre forskare som delar på priset får det för att de har ”bemästrat evolutionens kraft”.

– Oväntat, men inte oförtjänt, säger Anders Blomberg, professor vid Göteborgs universitet.

Nobelpriset i kemi består 2018 av två halvor där amerikanskan Frances H. Arnold är mottagare av ena halvan medan den andra halvan delas mellan amerikanen George P. Smith och britten Sir Gregory P. Winter. Den sistnämnda delen har starka kopplingar till Nobels medicinpris (om immunterapi).

År 1985 utvecklade George Smith en ny metod som kallas för fagdisplay, där bakteriofager (virus som infekterar bakterier) kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. Gregory Winter använde fagdisplay för riktad evolution av antikroppar, med målet att framställa nya läkemedel.

Denna forskning har revolutionerat livet för hundratusentals patienter. De senaste 10–15 åren har biologiska mediciner som är målinriktade, effektiva och har få biverkningar tagits fram. Det första godkändes 2002 och används mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Fagdisplay har sedan dess gett antikroppar som kan neutralisera gifter, motverka autoimmuna sjukdomar och bota spridd cancer. Priset har starka kopplingar till Nobels medicinpris.

Text: Margareta Gustafsson Kubista och Ulrika Lundin. Nyheterna är ett utdrag ur två artiklar från Sahlgrenska akademin – läsvärda i sin helhet. Läs Magiska kliniska effekter av nobelpristagarnas upptäckt och Bemästande av evolutionen kraft belönas med nobelpris