Resultat över förväntan

23 maj, 2011

En speciell kombination av nypon- och valnötsextrakt ser ut att minska förekomsten av helicobacter pylori, bakterien som orsakar en av vår tids vanligaste infektioner med risk både för magsår och magsäckscancer. Resultaten från Koststudien visar att 73 % uppnådde minskad bakterieaktivitet efter 30 dagars behandling.

– Resultatet överträffade våra höga förväntningar, säger Roland Björkman, Food & Health Concept Centre, som tillsammans med Charlotte Eklund-Jonsson, ansvarat för pilotstudien inom projekt Pylos.

Av de totalt 182 personer som visade intresse för att delta testade 11 personer positivt för Hp-infektion. Dessa 11 personer – varav 7 kvinnor och 4 män – inkluderades i Koststudien. Dock visste ingen av deltagarna sedan tidigare om att han/hon bar på Hp-bakterien. Infektionen är lurig på så vis att den nästan aldrig ger tydliga sjukdomssymtom, samtidigt som risken för att vara smittad ökar med åldern.

Hypotesen som undersöktes var att en speciell, processad kombination av nypon- och valnötsextrakt (Pylos) kan förhindra bakterier från att växa fast på magslemhinnan och hämma bakterietillväxt. Efter 30 dagars behandling mättes effekten via ett utandningstest, som genomfördes på Sahlgrenska Science Park.

Hos 73 procent (8 av 11 personer) hade bakterieaktiviteten minskat signifikant efter 30 dagars behandling. I genomsnitt halverades bakterieaktiviteten och två personer visade sig vara helt fria från Helicobacter pylori-infektion efter avslutad behandling.

– Dessa spännande resultat vill vi gärna bygga vidare på via olika samarbeten, säger Roland Björkman. En Tvärlivsansökan har just skickats in till Forskningsrådet, med förhoppning om forskningsanslag. Målet är att fortsätta arbetet med vidare forskning och utveckling av livsmedelsprodukter (kosttillskott) som är baserade på extraktet Pylos är framforskat av Halina Miller-Podraza, docent vid Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi, Göteborgs Universitet.

För mer information, se aktuella projekt på www.fhcc.se eller kontakta Roland Björkman, med. dr., leg. sjuksköterska, tel 031-741 18 46 eller e-post roland@fhcc.se