Regenerativ medicin i ropet

20 mars, 2013

Inom Transplantation & Regenerative Medicine Laboratory står tiden aldrig still. Forskargruppen, som har sin verksamhet inom Sahlgrenska Science Park, har ett starkt framtidsfokus och BIO-X-projektet Tissue-engineered vascular grafts for vascular replacement therapy kan ytterligare befästa Göteborg som en klar föregångare inom regenerativ medicin med hjälp av stamceller.

”BIO-X är oerhört betydelsefullt för oss. Finansiellt stöd är självfallet viktigt och vi uppskattar verkligen den affärsutvecklingshjälp vi får inom projektet. Det kan gälla allt från rådgivning och information till kontakter med lokala industriella nätverk” säger Suchitra Holgersson, professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för Transplantation & Regenerative Medicine Laboratory.

En publikation i The Lancet 2012 med anledning av ettårsuppföljningen av världens första transplantation av blodkärl ökade intresset för regenerativ medicin i allmänhet och för Suchitra Holgerssons forskargrupp i synnerhet. ”Att vi blivit utvalda till BIO-X i Västra Götalandsregionen har ytterligare ökat förtroendet för vår verksamhet och eftersom olika sjukhus är olika inriktade har vi inlett flera olika forskningssamarbeten” säger Suchitra Holgersson.Tissue Engineering med egna stamceller innebär att man kan undvika avstötningsreaktioner och patienten slipper livslång efterbehandling med immunhämmande läkemedel. Möjligheterna till transplantation blir desto större.

Deep vein insuffiency handlar om att klaffar i benens kärl slutar fungera, på grund av trauma eller ett medfött fel. Istället bildas sår som förstör venens funktion. Teamet har precis lyckats visa att metoden att utgå från ett donerat blodkärl fungerar även på vener med klaffar. ”Första in vitro-testet där vi odlat fram en ny ven med hjälp av stamceller visade att klaffarna öppnades och stängdes som de skulle” säger Suchitra Holgersson. Det är en unik metod och en möjlig framgångssaga.

I vår påbörjas en verifieringsstudie av den nya tekniken med stöd av BIO-X. Målet är att kunna verifiera att de odlade klaffarna fungerar och håller för trycket. Siktet är inställt på att därefter genomföra kliniska studier. Suchitra Holgersson är övertygad om att detta kan bli ett nytt genombrott inom donations- och transplantationsområdet.

”Göteborg kan ta förstaplatsen i världen när det gäller transplantation av vener och artärer”, säger Suchitra Holgersson. Eftersom det är möjligt att använda många blodkärl från samma donator kan bristen inom donationsområdet minimeras samtidigt som möjligheterna till transplantation ökar. ”Via BIO-X får vi experthjälp framåt för att kommersialisera vår forskning och det ger ringar på vattnet. Om det blir en produkt kan den skapa verklig nytta för patienter och dessutom leda till att många människor i regionen kan få jobb”. Suchitra Holgersson tillägger att det är en helt ny dimension som nu öppnar upp sig. ”Som forskare är det inte så vanligt att tänka på kommersialiseringsmöjligheter men det är fantastiskt spännande och roligt!”.