Redoxis siktar på internationalisering

26 november, 2012

Forskningsföretaget Redoxis köper nu tillbaka samtliga aktier i dotterbolaget ProNoxis från LU Bioscience och Karolinska Development. Målet är att stoppa autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism (RA) och MS. Det medicinska behovet är oerhört stort, världsmarknaden gigantisk.

– Vi kommer nu att driva detta projekt framåt med goda utsikter för internationella partnerskap, säger Peter Olofsson, VD och en av grundarna till Redoxis.

Redoxis arbetar med nydanande forskning kring mekanismer för diagnos och behandling av exempelvis ledgångsreumatism. Ett första lovande projekt, som i tidiga studier visat sig kunna lindra autoimmuna sjukdomssymtom, knoppades av till ett dotterbolag år 2009. LU Bioscience och Karolinska Development gick in som ägare med Redoxis som strategisk partner, tillika forskningspartner, i ProNoxis. Dotterbolaget ProNoxis har sen dess utvecklats starkt och Redoxis har fortsatt att utföra forskningsarbetet kring det nya behandlingskonceptet, där effekterna är kopplade till tidiga nyckelhändelser vid autoimmun sjukdom.

Projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium men har redan visat lovande resultat på att behandlingen har potential att minska den inflammatoriska aktiviteten och förhindra återfall under aktiv sjukdom.

Att kunna stoppa sjukdomsutvecklingen vore naturligtvist fantastiskt! Förutom att det ger hopp för alla som lider av kroniska, autoimmuna sjukdomar kan det vara en intressant investeringsmöjlighet för internationella samarbetspartners. Med såväl patenträttigheter (IP) som 100 procent ägarskap har Redoxis många möjligheter.

Forskningsföretaget Redoxis, som ligger i framkant inom sin unika nisch avseende sjukdomsmodeller för kroniska inflammationssjukdomar, bedriver idag verksamhet inom Sahlgrenska Science Park i Göteborg och Medicon Village i Lund.

För mer information, se pressmeddelande här eller kontakta Peter Olofsson, VD, Redoxis, via telefon 070-916 46 08 eller e-post peter.olofsson@redoxis.com