Redoxis ökar CRO-verksamhet

1 april, 2011

För att möta en ökad efterfrågan på nischad specialistkompetens väljer nu företaget Redoxis att öka sin uppdragsforskning inom Life Science.

Kunskap om immunologi och valideringsmodeller för behandlingseffekt är mycket eftertraktad inom läkemedelsindustrin. En kombination av kompetens, erfarenhet och laborativa resurser är nödvändig för utvecklingen av nya, innovativa sjukdomsbehandlingar.

Forskningsföretaget Redoxis, som arbetar med att ta fram de bästa modellerna för validering av läkemedelsbehandling av autoimmuna sjukdomar, möter nu en ökad efterfrågan från omvärlden. Dels utför Redoxis uppdragsforskning avseende tidiga studier, dels fyller de ofta en rådgivande funktion och hjälper gärna till med att sätta upp nya metoder och system, i syfte att förädla olika läkemedelsprojekt.

– Vi är naturligtvis flexibla och uppskattar att våra företagskunders behov varierar, vilket bland annat beror på bolagens storlek. Det är mycket intressant att få vara delaktiga i olika projekt. När det gäller tidiga studier om läkemedelsupptag samarbetar Redoxis med ett företag i Finland – Admescope Ltd – som är duktiga på analys och därmed kompletterar oss väl, berättar Peter Olofsson, VD, Redoxis.

Företagets främsta egna forskningsområde är autoimmuna sjukdomar, där utmaningen är att utveckla småmolekyler med potential att kunna bli konkurrenskraftiga läkemedel. Visionen är att man framöver skall kunna utveckla tidig diagnostik för möjlighet till behandling som förhindrar utvecklingen av exempelvis ledgångsreumatism och MS.

Redoxis är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park sedan år 2010.