Redoxis får stöd av Vinnova

21 november, 2014

Forskningsföretaget Redoxis, som har verksamhet på Sahlgrenska Science Park, har idag beviljats stöd från Vinnovas Forska & Väx-program för att utveckla och etablera bättre modeller för utvärdering av den svåra autoimmuna sjukdomen SLE  (Systemisk Lupus Erythematosus).

Lupus är en ovanlig sjukdom som är vanligast hos kvinnor. Det mest synliga symtomet är fjärilsliknande utslag över munnen men även viktiga organ som till exempel njurarna sviktar. – Genom stödet från Vinnova ges Redoxis möjligheten att ytterligare expandera vår portfölj och kapacitet för att stödja utveckling av ny behandling mot svåra former av autoimmunitet, säger Peter Olofsson, VD för Redoxis.

Redoxis är ett internationellt ledande CRO (Contract Research Organisation) med specialiserad inriktning och engagemang på prekliniska modeller av autoimmuna sjukdomar för att utvärdera nya behandlingar, av svåra autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och ledgångsreumatism. Redoxis fokuserar på specialiserade modeller baserat på världsledande forskning för att vidareutveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar som idag saknar fungerande terapi. Företaget har idag verksamhet i Göteborg och i Lund.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Se pressmeddelande.

För mer information, vd kontakta Peter Olofsson, VD, Redoxis via telefon 070-916 46 08 eller e-post peter.olofsson@redoxis.com