Rättelse om Toleranzia i nyhetsbrevet

26 november, 2016

Som redaktör för nyhetsbrevet beklagar jag att jag inte hängt med i läkemedelsföretaget Toleranzias spännande utveckling! Eftersom Biotech Center numera är en del av Sahlgrenska Science Park vill vi gärna ha med en nyhet därifrån i varje nyhetsbrev. Inför novembernumret mindes jag ett pressmeddelande som nyligen flimrat förbi, sökte därför på MyNewsdesk GU Ventures Toleranzia och fick upp en intressant nyhet men dessvärre missförstod jag aktualiteten – det visade sig vara förra året som Toleranzia noterades på AktieTorget! Ansvaret för detta missförstånd är helt och hållet mitt och jag ber om ursäkt för eventuell förvirring artikeln skapat. Bästa hälsningar Annika Åkervall, kommunikatör på Sahlgrenska Science Park.

Se istället Toleranzias pressmeddelande från november 2016 nedan.

Toleranzia ingår avtal med brittiskt företag inom nanomedicin

14 november – 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) har ingått avtal med Tecrea Ltd. (”Tecrea”), ett Londonbaserat företag med en patenterad teknologi inom nanomedicin, med attraktiva tillämpningsmöjligheter inom området toleransterapier. Avtalet ger Toleranzia möjlighet att exklusivt använda teknologin för behandling inom myastenia gravis, bolagets huvudindikation. För Tecrea innebär samarbetet, inom ett nytt spännande terapiområde, en fortsatt växande portfölj av partnerskap.

Nanomedicin medför nya möjligheter
Tecreas teknologi bygger på inbyggnad av läkemedel i så kallade nanopartiklar. Nanopartiklarna kan skräddarsys med avseende på storlek, laddning och form för olika tillämpningar. För Toleranzias tolerogener kan detta nya sätt att formulera medföra egenskaper som ökad stabilitet och skydd mot nedbrytning, effektiv cell-targeting och cellulärt upptag. Användande av tolerogen i nanopartikel-formulering kan dessutom resultera i att mängden protein som behövs för en effektiv behandling kan komma att minska avsevärt. En stor fördel med Tecreas teknologi är att de ämnen som används för att bygga nanopartikeln är välkända, produktionen är enkel och deras säkerhet hos människa är väldokumenterad för en rad tillämpningar.

Vägen framåt
Bolaget avser, i samarbete med Tecrea, att framställa Nanocin™ nanopartiklar med Toleranzias tolerogener och utvärdera deras egenskaper i djurmodeller för myastenia gravis.

VD Charlotte Fribert kommenterar
”Tecrea är ett väletablerat företag inom nanomedicin med stora läkemedelsföretag och universitet som samarbetspartners, en kvalitetsstämpel som är bästa möjliga utgångspunkt för ett samarbete. Avtalet med Tecrea öppnar nya vägar för Toleranzia att ytterligare förbättra egenskaperna hos företagets tolerogener och vi ser fram emot att inleda samarbetet.”

För ytterligare information, v g kontakta Charlotte Fribert – VD Telefon: +46 763 19 98 98 E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com