Prorsum gör viktig affär

19 september, 2012

Prorsum Healthcare förstärker nu satsningen på långväga marknader. Företaget har just sålt varumärket Betaglucare i Norden samt säljrättigheterna av produkten i Norden till det Stockholmsbaserade bolaget Trimb.

– Trimb AB kommer att lyfta Betaglucare och nya produkter baserade på Oatwell Betaglukan till nästa nivå tack vare sin stora erfarenhet inom konsumentmarknadsföring. Vi på Prorsum Healthcare AB ser med stor nyfikenhet och tilltro fram emot denna resa som Trimb AB skall göra, säger Fredrik Andersson, VD, Prorsum Healthcare.

Produkten är utvecklad av Prorsum Healthcare och är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Det största användningsområdet idag är kolesterolsänkning.

– Högt kolesterol är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom och inom området finns ett stort intresse för egenvård. Genom att lägga till minst 3 gram havrebetaglukaner till sin dagliga kost kan man sänka LDL-kolesterol och totalkolesterol med cirka 10 %. Minst 3 gram betaglukaner per dag är centralt i den medicinska dokumentationen och enligt den Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA är Betaglucare ensamma om att uppfylla detta krav, berättar Fredrik Andersson.

Prorsum Healthcare startade upp verksamheten år 2007. Företaget etablerades inom Sahlgrenska Science Park eftersom närheten till högspecialiserad sjukvård och naturliga kontaktvägar till andra företag inom bioteknik och medicin var viktigt. – Det har varit mycket värdefullt för oss att verka inom Sahlgrenska Science Park-miljön som har skapat mervärden i form av viktiga samarbetsmöjligheter och trivsel, säger Fredrik Andersson. Prorsum Healthcare kommer nu att fokusera på tillväxt på mer långväga marknader, exempelvis Turkiet och Korea.