Premiär för Rubicon Life Science

28 mars, 2012

Orasolv Products knoppas nu av till ett eget bolag inom dentalbranschen och byter samtidigt namn till Rubicon Life Science. Verksamheten inom börsnoterade Orasolv har tidigare stått på tre ben och det är utvecklingen av biokemiska tandvårdsprodukter som även fortsättningsvis bedrivs inom Sahlgrenska Science Park. Fredrik Florberger är nytillträdd VD för Rubicon och företaget genomför just nu en nyemission.

Fredrik Florberger tillträdde som VD i januari 2012 och kommer närmast från en privattandvårdskedja, där han arbetat med att bygga upp olika bolag inom segmentet. Tidigare har Fredrik bland annat varit verksam som entreprenör och sjöofficer. Nu ser han en utmaning i att leda Rubicon Life Science till ett renodlat utvecklings- och försäljningsbolag med starka produkter i forskningsportföljen.

– Hittills har företaget haft en stark FoU-prägel och nu adderar vi ett starkt säljfokus, där kommunikationen är viktig. Vi har siktet inställt mot att växa på en nordisk och internationell marknad, säger Fredrik Florberger, som ser både skönheten och utmaningen i att vara ett börsnoterat bolag med förväntningar.

I Rubicons tandvårdssortiment ingår bland annat ett biokemiskt medel som kan lösa upp karies och nya forskningsrön visar att lagningen håller extra bra när underarbetet är gjort med Carisolv (studier visar på hela 99 % i hållfasthet). I portföljen finns även en produkt för rengöring av tandfickor vid behandling av tandlossning. Kunderna är nischade specialister, framförallt tandläkare och tandhygienister.

– Bolagets största utmaning handlar om att göra en bra transformation av forskning och utveckling till budskap och argument på marknaden. Efterfrågan är naturligtvis oerhört viktigt och miljön inom Sahlgrenska Science Park, med närheten till akademin och specialistkunskaper, är avgörande för vår trovärdighet, säger Fredrik Florberger. Företaget har idag fyra anställda och pågående samarbeten med bland annat Statens Provningsanstalt, Göteborgs Universitet, Odontologen och Chalmers. – Våra produkter handlar om evolution, inte revolution och det ligger flera spännande produkter i vårt fortsatta FoU-arbete, avslutar Fredrik Florberger entusiastiskt och visar ett brett produktsortimentet som fyller olika behov inom flera områden.

Rubicons koncept är miljövänliga och erbjuder metoder som är snabba, kostnadseffektiva, vävnadsbevarande och med stor patientnytta. Företaget genomför nu en nyemission och målbilden är tydlig: Bolaget skall inledningsvis bli en av de ledande inom medicintekniska dentalprodukter för behandling av karies och tandlossning, för att därefter inom kort öppna ytterligare affärsområden.

För mer information, v g kontakta Fredrik Florberger, VD, Rubicon Life Science, telefon 070-458 09 74 eller se
www.rubiconlifescience.se