PledPharmas japanska patient värd miljoner

25 januari, 2019

PledPharmas första patient i Japan är värd 49 miljoner kronor. Och genom sin etablering på Sahlgrenska Science Park vill bolaget komma åt kompetensen i Göteborgsregionen.

TEXT: ANNIKA ÅKERVALL              FOTO: PLEDPHARMA

Nyinflyttade PledPharma är inne i en ny utvecklingsfas. Inklusionen av den första patienten i Japan utlöser en stor betalning av PledPharmas samarbetspartner Solasia Pharma.

Det handlar om bioteknikbolagets längst framskridna projekt, PledOx, som utvecklas för att minska nervskador hos patienter med tjock- och ändtarmcancer i samband med cellgiftsbehandling.

– En global fas III-studie påbörjades under fjärde kvartalet 2018 och att den nu även inletts i Asien är en viktig milstolpe, säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma.

Samarbetet med det japanska läkemedelsföretaget Solasia Pharma inleddes i november 2017 och gäller utveckling och kommersialisering av produkten i Japan, Kina, Hong Kong, Macao, Sydkorea och Taiwan. 

LÄS MER: Första asiatiska patienten ger Pledpharma 49 miljoner

Viktig kompetens i Västsverige

– Vi valde att förlägga en del av verksamheten till Sahlgrenska Science Park för att attrahera kompetens. Detta är ett stort område och eftersom vi jobbar i sen fas inom klinisk läkemedelsforskning är det naturligt att mycket av denna kompetens finns i Göteborg, säger Nicklas Westerholm.

Idag har PledPharma tio anställda och därutöver ett antal konsulter. 

PledPharma är listat på Nasdaq First North.

Rapporten The Power of coaction belyser fler exempel på hur vårdens utmaningar tacklas i passionerat samarbete och av företag med global lyskraft. Ladda ner rapporten här.

LÄS MER: Stort steg mot nya Sahlgrenska Life

LÄS MER: Nära mellan Göteborgs kompetenskluster

LÄS MER: 100 miljoner till cancerforskning i Göteborg

Intresset för Västsverige ökar och fler och fler bolag på Sahlgrenska Science Park har intressen i Asien.

LÄS MER: Medfield satsar nu även i Asien

LÄS MER: Akutsjukhus i Kina får hjälp av Göteborgsföretag

Fakta: PledPharma är ett biotech-bolag som har en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov, där alternativa behandlingar saknas. Bolaget har en patentskyddad och kliniskt beprövad teknologi, PLED (PyridoxyL EtylDiamin baserade substanser). PledPharma är listat på Nasdaq First North.