Pensionskapital placeras i Sahlgrenska Life

18 februari, 2019

Fastighetsbolaget Intea, som förvaltar svenskt pensionskapital, går in som långsiktig ägare i två av de fyra hus som planeras inom det omfattande life science-projektet Sahlgrenska Life.

Sahlgrenska Life planeras i direkt anslutning till Sahlgrenska Science Park. I förslaget till detaljplan ges möjligheter att bygga totalt 150 000 kvadratmeter i fyra byggnader.

Där ingår en överbyggnad över Per Dubbsgatan för att binda ihop Göteborgs universitets medicinska forskning på Medicinareberget med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Intea går in i utvecklingen av husen tillsammans med projektutvecklaren Vitartes. Avsikten är att bli långsiktig ägare till två av byggnaderna. Denna del av projektet omfattar totalt 55 000 kvadratmeter specialanpassade lokaler för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling.

– Miljardinvesteringarna är ett kvitto på den attraktionskraft som kompetensen inom life science i Västsverige utgör. Projektet innebär en stor förstärkning av Göteborgsregionen som internationellt konkurrenskraftigt life science-kluster, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Projektet Sahlgrenska Life har drivits av den norskägda fastighetsutvecklaren Vitartes tillsammans med Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, i nära samarbete med Göteborgs stad.

Affären med Intea följer på en affär i slutet av 2018 där Vitartes köpte ut fastighetsbolaget Hemsö, med Tredje AP-fonden som största ägare. Nu ersätts alltså denna part med en annan pensionsförvaltare.

Bakom Intea finns bland annat Handelsbankens, Volvos och Saabs pensionsstiftelser. Affärsidén är långsiktiga placeringar med lågt risktagande i fastigheter med hyresgäster från samhällsägda institutioner.

– Utöver lokaler för rättsväsende och högskolor, är sjukvård ett prioriterat tillväxtområde för Intea. Att få vara med redan i projektets tidiga fas ger oss ypperliga möjligheter att anpassa och förbereda de nya husen för en långsiktig egen förvaltning, säger Inteas styrelseledamot Christian Haglund.

Affären med Intea och de steg som tas i stadsbyggnadsprocessen innebär att planeringen för Sahlgrenska Life nu går in i ett mer intensivt skede.

– Vi har arbetat länge med att skapa förutsättningar för ett translationellt center i ett strategiskt läge i Göteborg. Nu har vi rätt läge och rätt samarbetspartner för att ta nästa kliv mot att uppnå vår vision, säger Vitartes vd Steinar Stokke.

Bolaget har sitt Göteborgskontor på Sahlgrenska Science Park och är specialiserat på projektutveckling inom life science i syfte att integrera sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster.

LÄS MER: Nytt innovationscenter ändrar stadsbilden

LÄS MER: Stort steg mot Sahlgrenska Life

LÄS MER: Nära mellan Göteborgs kompetenskluster

Bilden är hämtad från Stadsbyggnadskontorets planhandlingar. I en 3D-visualisering kan du nu själv se hur omfattande byggnation som planeras.

Fakta: Nya life science-miljöer på totalt 150 000 kvadratmeter planeras i kunskapscentret Sahlgrenska Life. Om tidsplanen hålls kommer etapp 1 att vara klart år 2025 och den avslutande etappen 2028.