”Över tio miljoner personer med diabetes får idag hjälp av vår smarta lösning” – Digital hälsa är vägen framåt

27 september, 2016

Från entreprenörsmiljön på Sahlgrenska Science Park till 4 000 diabeteskliniker i 23 länder och miljontals användare. Framgångarna för Diasend visar på att ett svenskt, medicintekniskt företag verkligen kan lyckas internationellt. Efter sammanslagningen med amerikanska Glooko nyligen blir diabetesvården enklare världen över och företaget fortsätter att växa – allra mest i Göteborg.  

Kundbehovsverifiering är viktigt. Det var en idé från en läkare som gav Anders Sonesson och ytterligare två personer drivkraften att genomföra en behovsanalys inom diabetesvården. De startade upp företaget 2005, kom in i inkubatorn på Sahlgrenska Science Park och redan efter ett år fanns en första version av Diasend på marknaden. Utvecklingen fortsatte i nära dialog med användare och systemet förenklar nu livet för miljontals människor med diabetes, liksom arbetet för deras vårdgivare.

Nyttan för patienten är stor. Via överföring, lagring och analys av data från glukosmätare och insulinpumpar med mera får patienter och vårdgivare enkelt tillgång till exakt samma information, även på distans. Kommunikation och uppföljning underlättas dessutom av att pedagogiska tabeller och diagram öppnar upp för positiva livsstilsförändringar.

Stabila, sänkta långtidsblodsockervärden är ett viktigt led i att minska risken för allvarliga följdsjukdomar av diabetes, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. De flesta som använder Diasend förbättrar sina värden märkbart, vilket stod klart tidigt.

Att vara pionjär inom digital hälsa var en stor utmaning, inte minst när det gällde Internet-tillgång på kliniker utanför Sverige. ”Det är viktigt att ha uthållighet, vilja och att tro på det man gör och naturligtvis att vara i rätt miljö. Det var först år 2011 som försäljningen tog rejäl fart”, berättar Anders Sonesson, idag ansvarig för Glookos alla insatser utanför USA.

Då hade Diasend vuxit successivt och hunnit etablera sig i både Storbritannien och i USA, samtidigt som verksamheten expanderat i Göteborg. Sedan dess har bolaget uppmärksammats alltmer och exempelvis topprankats som snabbväxande teknikföretag efter en imponerande femårstillväxt på 1 866 procent. Siffror som talar.

Med patienten i fokus blev en sammanslagning med ett amerikanskt företag det bästa långsiktiga alternativet. ”Detta innebär att vi får fram ännu mer smart datakraft för att utveckla funktionaliteten i en stark teknisk plattform”, säger Anders Sonesson.

Diasend i Västsverige och Glooko i västra USA kompletterar varandra väl. Tillsammans täcker de över 95 % av alla de glukosmätare och insulinpumpar som används globalt. Tillväxten är fortsatt stark och i planerna för att strax bli  100 personer ligger att flest nyrekryteringar sker i Göteborg. Rätt kompetens är alltid viktigt. I nuläget är det framförallt tekniker och säljare mot Tyskland och Frankrike som efterfrågas.

För mer information, v g kontakta Anders Sonesson: anders.sonesson@diasend.com

anders-and-rick

Digital hälsa, verifiering och internationalisering är tre av Sahlgrenska Science Parks fokusområden som vuxit fram genom åren. Vi gör din entreprenörsresa enklare.