”Otroligt stort engagemang för nationell strategi”

11 juli, 2019

Alla inspel som kommit till arbetet med den nationella life science-strategin utgår från samma sak: Det är helt nödvändigt att ta fram infrastruktur för hur hälsodata ska delas och användas.

Det berättar Jenni Nordborg (bilden), som leder Regeringskansliets life science-kontor, i en djuplodande intervju i Sahlgrenska Science Parks kommande omvärldsspaning The future of health.

Rapporten släpps i anslutning till årets life science-event Park Annual i september.

I intervjun talar Jenni Nordborg bland annat om balansen mellan olika intressen, förhållningssättet till tempo i utvecklingen och hur Sverige ska bli bättre på att marknadsföra sig som life science-nation.

Hon ser en stor möjlighet i ett gemensamt nordiskt agerande:

– För att vara framgångsrika behöver vi kroka arm med de övriga nordiska länderna så att det blir en stor kritisk massa. Det där är inte enkelt, men vi har väldigt mycket gemensamt, säger Jenni Nordborg.

Internationella regelverk

I uppdraget ligger också att skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar, till exempel för nyttiggörande av data.

– När vi ska jobba med policyutveckling vad gäller dataanvändning så behöver den också vara internationell. Det går inte ha särlösningar som bara fungerar på ett ställe och nu. De måste kunna funka långsiktigt och gå att skala både nationellt och internationellt.

– Det blir förstås en anpassning efter svenska förhållanden, men ska vi kunna vara attraktiva i en global värld måste vi kunna koppla våra data till globala vårddata. Inte minst i minst i arbetet med sällsynta sjukdomar. Då går det inte att jobba regionalt eller nationellt som ett litet land.

Det börjar komma en ”sense of urgency”

Jenni Nordborg

Finns det inte en risk att det går för långsamt, med tanke på hur det rasslar till så oerhört snabbt på andra ställen?

– Det är en utmanande balans. Men vi måste ständigt öka tempot, och samtidigt bibehålla robusta och säkra system. Det börjar komma en ”sense of urgency” – att vi behöver kraftsamla för att arbeta mycket mer med nyttiggörande av hälsodata och jobba ihop. Där är alla med. Men omvärlden springer allt snabbare, och i och med att vi inte har infrastrukturen på plats står vi redan i dag inför risken att det går för långsamt.

Park Annual 26 september 2019