Otålig bransch till Löfven: Tillsätt en life science-minister

12 februari, 2019

Stora delar av den svenska life science-branschen går samman i ett upprop med skarpa förslag till regeringen. Budskapet är att det inte längre finns tid att vänta om Sverige ska hävda sig i en tilltagande internationell konkurrens. Målet är dubblerad export fram till 2030.

– Hur svårt ska det behöva vara att organisera oss på ett sätt som effektivt stärker oss som life science-nation?

Frågan ställs av Lotta Ljungqvist, vd GE Nordic, i ett pressmeddelande från en arbetsgrupp där tunga aktörer i den svenska life sciencebranschen, inklusive Sahlgrenska Science Park, finns representerade.

Hon hänvisar till att de närmaste konkurrentländerna har kommit längre, och att det är dags för verkstad för att hävda Sverige som kunskapsekonomi inom life science.

I en snabb process har en bredd av aktörer från näringslivet, akademin, inkubatorer, science parks, forskning, branschorganisationer, investerings- och exportfrämjande organisationer och kapitalmarknaden enats om en analys och långtgående rekommendationer.

Fem kvantitativa mål har formulerats fram till 2030:

  • Life science-exporten dubbleras.
  • 5 av världens 30 ledande life science-företag ska komma från Sverige.
  • 5 gånger fler life science-företag med mer än 500 anställda.
  • 10 gånger fler life science-företag med mer ån 100 anställda.
  • 3 svenska lärosäten rankade i topp 25 av världens främsta life science-universitet.

Rapporten har nu lämnats över till regeringen via utbildnings-, närings- och socialdepartementen – samt genom life sciencekontoret.

– Om vi kan samla detta engagemang på två månader, då säger det en del om den efterfrågan som finns, konstaterar Helena Strigård vice vd på SwedenBIO och projektledare för arbetet.

I rapporten ställs höga förväntningar på att regeringen ska skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska uppfattas som attraktivt för kompetens, kapital och produkter på en global marknad.

Ett av de skarpa förslagen är att tillsätta en life science-minister. Men rekommendationen är också att öka investeringarna i forskning och att sätta till resurser över statsbudgeten för långsiktiga investerings- och exportfrämjande satsningar på utvalda strategiska marknader.

Arbetsgruppen konstaterar också att det finns mycket att vinna på att de många olika aktörer som finns i den svenska life scicence-världen förstärker varandras insatser och blir bättre koordinerade.

Det är också viktigt att Sverige krokar arm med andra nordiska länder.

En annan outnyttjad möjlighet att stärka bilden av Sveriges förmåga på life science-området är att ta hjälp av de internationella bolag som har verksamhet i landet. ”Här handlar det om att engagera nyckelaktörer, skapa nätverk och arbeta proaktivt. Både för att främja expansion och för att undvika nedläggningar”, skriver man i rapporten.

LÄS MER:  Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft

Fakta

Bakom rapporten Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft inom life science står Helena Strigård, vice vd SwedenBIO, Lotta Ljungqvist, vd GE Nordics, Malin Parkler, vd Pfizer och ordförande i LIF, Jonas Thulin, international trade advisor Business Sweden, Lars Hammarström, strategic relations officer SciLifeLab (KTH/KI/SU), Maria Helling, vd Swecare och representant för Swedish Medtech samt Ted Ternander, ansvarig för Accelerator @Sahlgrenska SP.

 


Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram
+46 703 969 309