Öppen miljö snabbar på utveckling av innovationer

3 september, 2018

Hur har Oslo Cancer Cluster lyckats snabba på utvecklandet och utvärderandet av nya innovationer för sjukvården? En öppen miljö, med närhet till både gymnasieskola och sjukhus är en del av svaret. 

Lunchlådan är ett återkommande event som arrangeras av Sahlgrenska Science Park, MedTech West, Business Region Göteborg och Takeda, i miljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I panelen denna gång (29/8) var förutom Björn Klem (Oslo Cancer Cluster Incubator) Erik Djäken (Innovationsplattformen), Anders Carlberg (Regionutveckling) och Hans Lönroth (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Moderator: Anna Dyhre.

Björn Klem lyfte fram öppenheten, där gymnasieskolan finns mitt i byggnaden. Närheten till sjukhus och forskningsinstitut är också centralt.

– Ingångar och utgångar är på samma våning som skolan, så professorerna möter elever i vardagen. Ekosystemet runt innovationssystemet, exempelvis investerare, bidrar också till utveckling. Värdet av att mötas varje dag över en kopp kaffe ska inte underskattas, säger Björn Klem, VD för Oslo Cancer Cluster Incubator.

De ser att det kommer fram fler projekt. Det finns dessutom forskning som visar på att närheten underlättar för att innovation ska nå ut i vården. Så det känns bra att beslutet om att bygga Sahlgrenska Life nu är taget.

– Sömlösa kontakter är viktigt. En sak man slås av i Göteborgsregionen är att det är ganska många aktörer som jobbar med innovation, Samverkan har blivit mycket bättre. Vi har fått ett kvitto på att miljön är väldigt bra via en statligt finansierad utredning, säger Anders Carlberg, avdelningschef för FoUU, Regionutveckling.

Mötet kommer också in på mål och målstyrning och panelen verkar enig om värdet av tydliga mål för verksamheten samtidigt som man lämnar ”hur:et” till medarbetarna. Teknikutvecklingen är viktig, likaså bästa möjliga vård utifrån de skattemedel vi har.

Text & foto: Annika Åkervall